ỨNG DỤNG PHẦN MỀM

Thứ năm, ngày 26 tháng 07 năm 2018

Số lượt xem 3127

Chọn ngành CNTT- Ứng dụng phần mềm bạn sẽ được đào tạo chuyên sâu về phát triển ứng dụng (lập trình và phát triển dự án phần mềm). Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT-Ứng dụng phần mềm có kiến thức chuyên sâu về công nghệ Java hoặc .NET, có kỹ năng lập trình tốt trên một trong hai ngôn ngữ Java hoặc C#, có kỹ năng tiếng Anh tốt để giao tiếp, trình bày ý tưởng và đọc tài liệu chuyên ngành, có kinh nghiệm thực tiễn trong việc tham gia các dự án phần mềm để có thể tham gia ngay vào dự án của các doanh nghiệp; có khả năng phân tích, thiết kế và phát triển các dự án nhỏ để tự mình khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:

  • Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;
  • Chuyên viên thiết kế phần mềm ứng dụng;
  • Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;
  • Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính;
  • Chuyên viên thiết kế và quản trị website;
  • Chuyên viên an toàn - bảo mật thông tin;
  • Chuyên viên thiết kế đa phương tiện.
  • Chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình viên phần mềm ứng dụng, chuyên viên thiết kế web, chuyên viên kiểm thử phần mềm.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

  • Cao đẳng: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
  • Trung cấp: đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Các môn học chung

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1. Chính trị

2. Pháp luật

3. Giáo dục thể chất

4. Giáo dục quốc phòng - An ninh

5. Ngoại ngữ

6. Kỹ năng mềm

7. Kiến thức hội nhập WTO

21. Hệ điều hành Windows Server

22. Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 1

23. Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server

24. Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 2

25. Lập trình Windows 1 (VB.NET)

26. Lập trình Windows 2 (ADO.Net)

27. Thiết kế và quản trị website

28. An toàn và bảo mật thông tin

29. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

30. Xử lý ảnh với Corel Draw

31. Đồ họa ứng dụng

32. Ngôn ngữ Java

33. Lập trình Windows 3 (C#.Net)

34. Excel nâng cao

35. Thiết kế ứng dụng với ASP.NET

36. Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server nâng cao

37. Lập trình Web

38. Lập trình mạng

39. Kế toán máy

40. Quản lý dự án phần mềm công nghệ thông tin

41. Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng

42. Xây dựng website thương mại

43. Thực tập tốt nghiệp

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

8. Tiếng Anh chuyên ngành

9. Tin học

10. Tin học văn phòng

11. Bảng tính Excel

12. Cấu trúc máy tính

13. Mạng máy tính

14. Lập trình cơ bản

15. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

16. Cơ sở dữ liệu

17. Lắp ráp và bảo trì máy tính

18. Tổ chức quản lý doanh nghiệp

19. Kế toán đại cương

20. Kỹ năng làm việc nhóm

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Các môn học chung

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1. Chính trị

2. Pháp luật

3. Giáo dục thể chất

4. Giáo dục quốc phòng - An ninh

5. Ngoại ngữ

6. Kỹ năng mềm

7. Kiến thức hội nhập WTO

20. Hệ điều hành Windows Server

21. Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 1

22. Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server

23. Lập trình Windows 1 (VB.NET)

24. Thiết kế và quản trị website

25. Đồ họa ứng dụng

26. Thiết kế đa phương tiện

27. Thiết kế ứng dụng với ASP.NET

28. Excel nâng cao

29. Xử lý ảnh với Corel Draw

30. Lập trình Web

31. Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn

32. Xây dựng phần mềm quản lý đơn đặt hàng từ xa

33. Xây dựng phần mềm quản lý thư viện.

34. Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng

35. Thực tập tốt nghiệp

 

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

8. Tiếng Anh chuyên ngành

9. Tin học đại cương

10. Tin học văn phòng

11. Lập trình cơ bản

12. Bảng tính Excel

13. Cấu trúc máy tính

14. Mạng máy tính

15. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

16. Cơ sở dữ liệu

17. Lắp ráp và bảo trì máy tính

18. Tổ chức quản lý doanh nghiệp

19. Kế toán đại cương

TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO:

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NĂM 1

NĂM 2

NĂM 3

Kỳ 1

- Pháp luật

- Giáo dục thể chất

- Giáo dục quốc phòng - An ninh

- Tin học

- Ngoại ngữ (Anh văn)

- Kỹ năng thiết yếu

- Tin học văn phòng

- Kỹ thuật lập trình

Kỳ 3

- Kỹ năng thiết yếu

- Lập trình hướng đối tượng

- Thiết kế trang web

- Lập trình cơ sở dữ liệu

- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

- Đồ họa ứng dụng

- Lập trình Java

- Lập trình Web

Kỳ 5

- Công nghệ lập trình Web

- Phát triển ứng dụng trên điện thoại di động

- Thực tập tốt nghiệp

Kỳ 2

- Kỹ năng thiết yếu

- Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt

- Mạng máy tính

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Cơ sở dữ liệu

- Toán ứng dụng

- Hệ điều hành Windows Server

- Quản trị cơ sở dữ liệu với MS Access

- Quản trị cơ sở dữ liệu với MS - SQL Server

- Lập trình trực quan

Kỳ 4

- Chính trị

- Công nghệ lập trình Windows

- Công nghệ phần mềm

- Quản lý dự án phần mềm công nghệ thông tin

- Phát triển website với PHP và My SQL

- Xây dựng và quản trị Website

- Kiểm thử phần mềm

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

NĂM 1

NĂM 1

NĂM 2

Kỳ 1

- Chính trị

- Pháp luật

- Giáo dục quốc phòng - An ninh

- Tin học

- Ngoại ngữ (Anh văn)

- Kỹ năng thiết yếu

- Toán

- Tin học văn phòng

- Kỹ thuật lập trình

- Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt

- Mạng máy tính

- Cơ sở dữ liệu

Kỳ 2

- Giáo dục thể chất

- Kỹ năng thiết yếu

- Hệ điều hành Windows Server

- Quản trị cơ sở dữ liệu với MS Access

- Quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL Server

- Lập trình trực quan

- Lập trình hướng đối tượng

- Thiết kế trang web

- Lập trình cơ sở dữ liệu

Kỳ 3

- Đồ họa ứng dụng

- Lập trình Web

- Công nghệ lập trình Windows

- Xây dựng và quản trị Website

- Công nghệ lập trình Web

- Thực tập tốt nghiệp

 

Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1. Điện thoại: (028) 35.267.377 - Fax: (028) 38.435.537

Cơ sở 2: Số 1, đường 17, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức. Điện thoại: (028) 37.225.782

www.caodangnghehcm.edu.vn

Tuyển sinh