Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1. Head campus: 235 Hoang Sa, Tan Dinh ward, District 1, HCMC.

Cơ sở 2: Số 1, đường 17, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức. The second campus: 1, Street 17, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, HCMC

  • Liên hệ

    Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1. Head campus: 235 Hoang Sa, Tan Dinh ward, District 1, HCMC.

    Cơ sở 2: Số 1, đường 17, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức. The second campus: 1, Street 17, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, HCMC

    Fax: (063) 3554966

    Email: cdntphcm@vnn.vn

  • Theo dõi

Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1. Điện thoại: (028) 35.267.377 - Fax: (028) 38.435.537

Cơ sở 2: Số 1, đường 17, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức. Điện thoại: (028) 37.225.782

Tuyển sinh