Tin tức trường

Tuyển sinh - Đào tạo

Hoạt động sinh viên

ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO…

ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TP.HCM NHIỆM KỲ 2017-2019

Ngày 12/4/2017,  Đoàn TN Trường Cao đẳng nghề TP.HCM đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2019 nhằm đánh giá những kết quả trong nhiệm kỳ qua đã...