Tin tức trường

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra …

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia I năm 2018 Từ ngày 27 tháng 08 đến ngày 30 tháng 8 năm 2018

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia I năm 2018 Từ ngày 27...

Tuyển sinh - Đào tạo

Danh sách tổng hợp thí sinh trúng tuyển …

Danh sách tổng hợp thí sinh trúng tuyển năm 2018-2019 - Đợt 1 - Trình độ Trung cấp, Cao đẳng

Danh sách tổng hợp thí sinh trúng tuyển năm 2018-2019 - Đợt 1 - Trình độ Trung cấp, Cao đẳng. HSSV vui lòng xem file đính kèm bên dưới để biết...

Thông báo-Hoạt động SV

Sinh viên Dương Thảo Vy lớp C16TKĐH đoạt…

Sinh viên Dương Thảo Vy lớp C16TKĐH đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu trường CĐN TP.HCM

Vượt qua hơn 22 thí sinh, sinh viên Dương Thảo Vy lớp C16TKĐH đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu do trường Cao đẳng nghề...