Tin tức trường

Trường Cao đẳng nghề Tp.HCM đón tiếp các…

Trường Cao đẳng nghề Tp.HCM đón tiếp các chuyên gia kiểm định đến từ Học viện Chisholm, Úc

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Tổng cục Dạy nghề và Học viện Chisholm, Úc về việc triển khai đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 12...

Tuyển sinh - Đào tạo

Thông báo-Hoạt động SV