Công bố nghiên cứu khoa học về đề tài “Tích hợp kỹ năng thiết yếu vào chương trình đào tạo tại trường Cao đẳng nghề TPHCM: tiến trình thực hiện và kết quả” của Cô ThS. Đỗ Thị Chiêu Linh

Thứ ba, ngày 14 tháng 05 năm 2019

Số lượt xem 1999

Cô ThS. Đỗ Thị Chiêu Linh, hiện đang là Giảng viên Khoa Sư phạm Giáo dục Nghề nghiệp tại trường Cao đẳng nghề Tp. Hồ Chí Minh đã công bố nghiên cứu khoa học về đề tài “Tích hợp kỹ năng thiết yếu vào chương trình đào tạo tại trường Cao đẳng nghề TPHCM: tiến trình thực hiện và kết quả” trên tạp chí khoa học: TVET@Asia

Link bài báo: http://www.tvet-online.asia/12/issues/issue12/do

Link bài báo file PDF: [File Download]

Tóm tắt bài báo:

Kỹ năng thiết yếu, còn được gọi là kỹ năng mềm, là kỹ năng xã hội đóng góp đáng kể vào sự thành công của sinh viên. Ngoài các kỹ năng cứng, kỹ năng thiết yếu cũng được các nhà tuyển dụng yêu cầu. Để đáp ứng những yêu cầu này, Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tập trung vào việc tăng cường kỹ năng thiết yếu của sinh viên thông qua việc tích hợp các kỹ năng này vào chương trình đào tạo. Bài viết này là một phần của dự án xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng giảng dạy kỹ năng thiết yếu tại các trường Cao đẳng nghề. Bài viết này sẽ chia sẻ quá trình thực hiện tích hợp kỹ năng thiết yếu vào chương trình đào tạo. Các phương pháp giảng dạy được sử dụng trong lớp để phát triển kỹ năng thiết yếu cũng sẽ được trình bày. Kết quả cho thấy mức độ phát triển kỹ năng thiết yếu của sinh viên tăng đáng kể sau sáu buổi học tích hợp kỹ năng thiết yếu vào chương trình giảng dạy. Các phương pháp định tính và định lượng như phương pháp quan sát, phương pháp phỏng vấn cá nhân, phương pháp khảo sát và phương pháp thống kê như kiểm định trị số trung bình hai mẫu độc lập (Independence - samples T-Test) và kiểm định trị số trung bình hai mẫu phụ thuộc (Paired - samples T-Test) được sử dụng để thu thập và phân tích những dữ liệu liên quan đến sự phát triển kỹ năng thiết yếu. Nghiên cứu này cũng đưa ra một số gợi ý nhằm cải thiện chất lượng tích hợp kỹ năng thiết yếu vào các chương trình đào tạo nghề.

Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1. Điện thoại: (028) 35.267.377 - Fax: (028) 38.435.537

Cơ sở 2: Số 1, đường 17, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức. Điện thoại: (028) 37.225.782

Giao diện cũ: www.caodangnghehcm.edu.vn

Tuyển sinh