Phòng Quản trị Thiết bị

Giới thiệu Phòng Quản trị thiết bị

Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 00:00
1. THÔNG TIN CHUNG: - Tên đơn vị: Phòng Quản trị thiết bị - Địa chỉ: 38 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM - Số điện thoại: (08) 35 265 022 - Email:  2. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ: a. Chức năng: - Tham mưu cho Hiệu trưởng về sử dụng cơ sở vật chất của Trường, xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án về đầu tư trang thiết bị cho giảng dạy và học tập; về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, phát…