Phòng Quản trị Thiết bị

Giới thiệu Phòng Quản trị thiết bị

Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 00:00
1. THÔNG TIN CHUNG: - Tên đơn vị: Phòng Quản trị thiết bị - Địa chỉ: 235 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM 2. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ: a. Chức năng: - Tham mưu cho Hiệu trưởng về sử dụng cơ sở vật chất của Trường, xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án về đầu tư trang thiết bị cho giảng dạy và học tập; về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết…

Thông báo bán thanh lý tài sản 2017

Thứ năm, 27 Tháng 9 2018 00:00