THÔNG BÁO Về việc đăng ký tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2016

Chủ nhật, 10 Tháng 7 2016 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

 

HỘI SINH VIÊN TP.HÔ CHÍ MINH

BCH HỘI SINH VIÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

***

Số: 01/TB-HSV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

Quận 1, ngày 06 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2016

---

Thực hiện chương trình công tác năm học 2015 – 2016 của Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường Cao Đẳng Nghề TPHCM;

Tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên và thanh niên trau dồi kỹ năng thực hành xã hội và nâng cao nhận thức về các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Đồng thời, Hội sinh viên trường phát hiện thêm những nhân tố, cá nhân có năng lực và trình độ tham gia vào các vị trí bòng cốt của Ban chấp hành Đoàn trường, Hội sinh viên trường và giới thiệu những gương tiêu biểu, ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp.

Nay Ban thư ký Hội sinh viên Trường triển khai đến đoàn viên, hội viên, thanh niên toàn trường về việc đăng ký tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2016, cụ thể như sau:

1.      Thời gian – Địa điểm – Số lượng chiến sỹ tham gia thực hiện chiến dịch:

-        Thời gian thực hiện:           Từ ngày 31/07/2016 đến hết ngày 14/08/2016

-        Địa bàn hoạt động:             Tp. Hồ Chí Minh và Tỉnh Bến Tre

-        Lực lượng:                            Dự kiến 60 chiến sỹ

Mặt trận

Tp.Hồ Chí Minh

Tỉnh Bến Tre

Thời gian

Dự kiến 30 ngày

(20/07 – 20/08)

Dự kiến 14 ngày

(31/07 – 14/08)

Lực lượng

10 chiến sỹ không thường trực

50 chiến sỹ thường trực, bao gồm:

-        5 GV thường trực

-        5 GV không thường trực

-        Chiến sỹ thường trực.

·        Ghi chú:

-        Lực lượng thường trực: Tham gia trực tiếp và xuyên suốt trong thời gian diễn ra chiến dịch tại mặt trận đóng quân và sinh hoạt, hoạt động theo phân công cụ thể của cán bộ phụ trách tại mặt trận.

-        Lực lượng không thường trực: Chiến sỹ hoạt động theo từng đội hình, theo hoạt động công tác được yêu cầu.

2.      Thời gian tập huấn:

Đoàn viên, hội viên và thanh niên đăng ký tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2016 sẽ tham gia tập huấn chiến sỹ, cụ thể:

-        Thời gian:     Dự kiến ngày 16/07/2016 (thứ bảy)

-        Địa điểm:      Hội trường 1

-        Tiêu chuẩn ưu tiên: HSSV là cán bộ Đoàn – Hội; Điểm học tập học kỳ 1, năm học 2015 – 2016 từ 7.0 trở lên; Là thành viên đội thanh niên xung kích, các câu lạc bộ, đội nhóm.

3.      Hình thức tham gia:

Đoàn viên, hội viên, thanh niên có nhu cầu đăng ký tham gia các bước sau, từ ngày ra thông báo đến trước 14h00 ngày 14/07/2016 (thứ tư)

-        Bước 1: Điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ky Mùa hè xanh (theo mẫu) nộp trực tiếp cho Thầy Trí – Phó Bí thư Đoàn trường – Tổ IT (0988 027 698) hoặc Cô Oanh – Chủ tịch Hội sinh viên – Phòng Đào tạo (0908 800 375)

-        Bước 2: Tham gia tập huấn chiến sỹ theo thời gian quy định.

Lưu ý:

-        Ban chỉ huy chiến dịch nhắc nhở tuyệt đối tránh trường hợp đăng ký mà không tham gia (đề xuất trừ điểm rèn luyện theo khung điểm của HSSV của toàn năm học).

-        Ban chỉ huy chiến dịch hỗ trợ xe di chuyển ngày đi và ngày về (từ trường đến địa bàn đóng quân và ngược lại) đối với lực lượng thường trực tại Tỉnh Bến Tre.

-        Đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia chiến dịch sẽ được hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt.

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Đoàn – Hội, gặp Thầy Trí – Phó Bí thư Đoàn trường – Tổ IT (0988 027 698) hoặc Cô Oanh – Chủ tịch HSV – Phòng Đào tạo (0908 800 375).

Ban thư ký Hội sinh viên trường đề nghị Ban chấp hành chi hội, CLB – Đội – Nhóm nhanh chóng triển khai thực hiện theo tinh thần thông báo trên.

Nơi nhận:

-        Hiệu trưởng;

-        Phòng CTHSSV;

-        Phòng, Khoa chuyên môn;

-        Các chi hội; CLB-Đội-Nhóm;

-        Lưu VP.

TM.BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hồng Oanh

 

Xem 3880 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Chủ nhật, 10 Tháng 7 2016 17:00