Thông báo kết quả kiểm tra kiến thức, Kiểm tra thực hành của người tham dự trong kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia - Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ I năm 2018 từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 31 tháng 08

Thứ sáu, 07 Tháng 9 2018 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Xem 444 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ sáu, 07 Tháng 9 2018 06:40