Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghề và quan hệ doanh nghiệp

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 13 tháng 3 năm 2017 tại trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai giảng 02 lớp “Bồi dưỡng kỹ năng nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp” nghề Điện công nghiệp và Điện tử công nghiệp cho 30 giáo viên dạy các nghề trọng điểm quốc gia ở trường được lựa chọn là trường chất lượng cao, theo hợp đồng số 196/HĐDN-VP ngày 20 tháng 2 năm 2017, giữa Văn phòng Tổng cục dạy nghề và trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh. Tham…
Page 3 of 3