Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghề và quan hệ doanh nghiệp

I. THÔNG TIN CHUNG Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghề và quan hệ doanh nghiệp thuộc trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu mối của nhà trường trong việc tiếp nhận, triển khai các hoạt động về bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng nghề, phát triển quan hệ hợp tác với doanh nghiệp và đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn. Trung tâm đóng vai trò cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. - Tên đơn vị: Trung tâm…
Căn cứ vào quyết định số 560/QĐ-TCDN ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề về việc phê duyệt đơn vị tham gia tổ chức lớp bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Vào 2 ngày 4/8/2017 và 5/8/2017 tại trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh Tổng cục Dạy nghề đã tổ chức kiểm tra đánh giá kỹ năng thực hành nghề cho 30 giáo viên thuộc 2 nghề Điện công nghiệp và Điện tử công…
Căn cứ vào quyết định số 560/QĐ-TCDN ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề về việc phê duyệt đơn vị tham gia tổ chức lớp bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Vào 2 ngày 4/8/2017 và 5/8/2017 tại trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh Tổng cục Dạy nghề đã tổ chức kiểm tra đánh giá kỹ năng thực hành nghề cho 30 giáo viên thuộc 2 nghề Điện công nghiệp và Điện tử công…
Thực hiện một trong những nội dung của Luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) về chuẩn hóa nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Ngoài trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm nghề... Kỹ năng thực hành nghề là một trong những điều kiện bắt buộc đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở GDNN. Nhận thức được vấn đề cấp thiết này, Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh được Tổng cục giáo dục nghề nghiệp cho phép (công văn số 1011/TCDN-GV ngày 05 tháng 05 năm 2017 của Tổng cục GDNN) tổ chức chiêu…
Sáng ngày 07/7/2017 Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2017” tại cơ sở chính: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Tham gia ngày hội có 25 Công ty, hơn 100 vị trí tuyển dụng và số lượng tuyển dụng lên tới hơn 2000. Các công ty tham gia gồm: Công ty Mugegawa Seiko Viet Nam, Chi nhánh Công ty CP XKLĐ và DVTM Biển Đông (Estrala,JSC), Công ty TNHH Ô tô Minh Phương, Công ty TNHH Điện tử SAMSUNG VINA, Công ty Cổ…
Page 2 of 3