Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghề và quan hệ doanh nghiệp

I. THÔNG TIN CHUNG Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghề và quan hệ doanh nghiệp thuộc trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu mối của nhà trường trong việc tiếp nhận, triển khai các hoạt động về bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng nghề, phát triển quan hệ hợp tác với doanh nghiệp và đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn. Trung tâm đóng vai trò cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. - Tên đơn vị: Trung tâm…