Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghề và quan hệ doanh nghiệp

Phiếu đăng ký tham gia ngày hội việc làm của doanh nghiệp [Download here]
Biểu mẫu đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia: + Phiếu đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia [Download here] + Điều kiện thi từ bậc 1 đến bậc 3 [Download here] + Giấy xác nhận số năm công tác [Download here]
Các bạn HSSV vui lòng download (tải) Mẫu Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp và Phiếu nhận xét thực tập của HSSV bên dưới: 1. Mẫu Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp [download here] 2. Mẫu Phiếu nhận xét thực tập của HSSV [download here]
Samsung liên kết với khoa Điện tử - Cao đẳng nghề TP.HCM và Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội tổ chức khoá đào tạo kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại di động chuyên nghiệp. Chương trình Đào tạo thực hành và Hướng nghiệp - Samsung Tech Institute là một dự án trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng của Công ty Điện tử Samsung tại Việt Nam. Tại TP.HCM, hãng liên kết với khoa Điện tử - Cao đẳng nghề TP.HCM triển khai khoá học nghề sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp.  Trung bình mỗi lớp có khoảng…
Page 1 of 3