Chương trình chi tiết

Vui lòng tải Chương trình chi tiết nghề Công nghệ ô tô (Cơ khí động lực) tại đây. Download here
Vui lòng tải Chương trình chi tiết nghề Cắt gọt kim loại - CNC tại đây. Download here
Vui lòng tải Chương trình chi tiết nghề Điện công nghiệp tại đây. Download here
Vui lòng tải Chương trình chi tiết nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí tại đây. Download here
Vui lòng tải Chương trình chi tiết nghề Điện tử công nghiệp tại đây. Download here
Vui lòng tải Chương trình chi tiết nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính tại đây. Download here
Vui lòng tải Chương trình chi tiết nghề CNTT (Ứng dụng phần mềm) tại đây. Download here