Lớp ngắn hạn

Thông báo khai giảng các khoá ngắn hạn

Thứ tư, 12 Tháng 7 2017 00:00

Thông báo khai giảng các khóa ngắn hạn

Thứ năm, 01 Tháng 6 2017 00:00
Phiếu đăng ký download tại đây [Download here]

Thông báo tuyển sinh lớp ngắn hạn

Thứ bảy, 02 Tháng 5 2015 00:00
  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP NGẮN HẠN   1. Thời gian khai giảng: Khai giảng thường xuyên vào đầu tháng 2. Thời gian học: Có các lớp buổi Sáng - Chiều - Tối 3. Địa điểm học: Tại cơ sở 1 hoặc cơ sở 2 hoặc tại đơn vị doanh nghiệp, công ty... (nếu có nhu cầu) 4. Địa điểm ghi danh: Tại cơ sở 1 hoặc cơ sở 2 - Trung tâm tuyển sinh và hỗ trợ việc làm 5. Học phí: Liên hệ Trung tâm 6. Tên khóa học và thời gian đào tạo: Mọi thắc mắc vui lòng…