Cao đẳng nghề - Trung cấp nghề

Thông báo xét tuyển năm 2017

Thứ tư, 11 Tháng 3 2015 00:00
 THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NĂM 2017  Hạn chót nhận hồ sơ tuyển sinh: Xét tuyển liên tục nhiều đợt trong năm Đợt 1: Hạn nộp hồ sơ 28/07/2017 - Khai giảng 11/08/2017 Đợt 2: Hạn nộp hồ sơ 29/08/2017 - Khai giảng 15/09/2017 Đợt 3: Hạn nộp hồ sơ 29/09/2017 - Khai giảng 12/10/2017 Đợt 4: Hạn nộp hồ sơ 31/10/2017 - Khai giảng 17/11/2017 Đợt 5: Hạn nộp hồ sơ 28/11/2017 - Khai giảng 15/12/2017 1. Hình thức và mục tiêu đào tạo: - Đào tạo thường xuyên (hoàn toàn thực hành trên thiết bị hiện đại). - Đào tạo Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng theo tiêu chuẩn đã được kiểm…