Tuần 08 năm 2020, từ ngày 17/02/2020 đến ngày 22/02/2020

Số lượt xem 173

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Ban giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh

(Tuần 08 năm 2020, từ ngày 17/02/2020 đến ngày 22/02/2020)

Thứ/Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

17/02

- 08g30: Hội ý BTV-BGH tại Phòng Hiệu trưởng.

- 09g30: Họp giao ban tại Phòng Họp (TP: Các lãnh đạo đơn vị, Đoàn TN, Hội sinh viên, Bí thư 7 chi bộ).

 

Thứ Ba

18/02

- 08g00: Hiệu trưởng Trần Kim Tuyền họp Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Sở mở rộng tại Hội trường Sở LĐ-TB&XH (P.HCTC chuẩn bị xe).

- 13g30: Ban thường vụ họp với Bí thư các chi bộ xét duyệt văn kiện và nhân sự tại Phòng Họp (Không được vắng).

Thứ Tư

19/02

- 08g30: Họp Chi bộ 1 tại Phòng làm việc và giới thiệu nhân sự (Bước 1). P.HT Nguyễn Thọ Chân.

- 09g30: Họp Chi bộ 2 tại Phòng làm việc và giới thiệu nhân sự (Bước 1). HT Trần Kim Tuyền.

- 09g30: Họp Chi bộ 3 tại Phòng làm việc và giới thiệu nhân sự (Bước 1). Bí thư chuẩn bị .

- 09g30: Họp Chi bộ 4 tại Phòng làm việc và giới thiệu nhân sự (Bước 1). Bí thư chuẩn bị .

- 09g30: Họp Chi bộ 5 tại Phòng làm việc và giới thiệu nhân sự (Bước 1). Bí thư chuẩn bị

- 09g30: Họp Chi bộ 6 tại Phòng làm việc và giới thiệu nhân sự (Bước 1). Bí thư chuẩn bị

- 09g30: Họp Chi bộ Sinh viên tại Phòng làm việc và giới thiệu nhân sự (Bước 1). Bí thư chuẩn bị.

- 13g30: 7 chi bộ thực hiện lấy phiếu về nhân sự (Bước 2) tại Phòng họp (TP: BGH, Chi ủy chi bộ, Trưởng và phó đơn vị, trưởng và phó các đoàn thể. Các chi bộ chuẩn bị).

- 15g00: Họp Chi bộ 1 tại Phòng làm việc và BIỂU QUYẾT nhân sự (Bước 3; 5). P.HT Nguyễn Thọ Chân.

- 15g00: Họp Chi bộ 2 tại Phòng làm việc và BIỂU QUYẾT nhân sự (Bước 3; 5). HT Trần Kim Tuyền.

- 15g00: Họp Chi bộ 3 tại Phòng làm việc và BIỂU QUYẾT nhân sự (Bước 3; 5). Bí thư chuẩn bị .

- 15g00: Họp Chi bộ 4 tại Phòng làm việc và BIỂU QUYẾT nhân sự (Bước 3; 5). Bí thư chuẩn bị .

- 15g00: Họp Chi bộ 5 tại Phòng làm việc và BIỂU QUYẾT nhân sự (Bước 3; 5). Bí thư chuẩn bị

- 15g00: Họp Chi bộ 6 tại Phòng làm việc và BIỂU QUYẾT nhân sự (Bước 3; 5). Bí thư chuẩn bị

- 15g00: Họp Chi bộ Sinh viên tại Phòng làm việc và BIỂU QUYẾT nhân sự (Bước 3; 5). Bí thư chuẩn bị.

Thứ Năm

20/02

- 08g00: BTV Đảng bộ hop giới thiệu nhân sự (Bước 1) tại Phòng Họp.

- 10g00: Đảng bộ thực hiện lấy phiếu về nhân sự (Bước 2) tại Phòng họp (TP: BCH, Bí thứ và phó bí thư các chi bộ, Trưởng và phó đơn vị, trưởng và phó các đoàn thể. Thư ký Đảng bộ chuẩn bị)

 

Thứ Sáu

21/02

- 08g00: BCH Đảng bộ biểu quyết nhân sự (Bước 3) tại Phòng Họp. Thư ký Đng bộ chuẩn bị.

- 9g30: BTV Đảng bộ biểu quyết nhân sự (Bước 4) tại Phòng Họp. Thư ký Đảng bộ chuẩn bị.

- 10g30: BCH Đảng bộ biểu quyết nhân sự (Bước 5) tại Phòng Họp. Thư ký Đng bộ chuẩn bị.

-14g00: Đại hội Chi bộ 1 tại Phòng Họp.

 

Thứ Bảy

22/02

-8g30: Đại hội Chi bộ 3 tại Phòng Họp.

-8g30: Đại hội Chi bộ 4 tại Phòng Hội trường.

-14g00: Đại hội Chi bộ 5 tại Phòng Họp.

CN 23/02

-8g30: Đại hội Chi bộ 6 tại Phòng Họp.

-8g30: Đại hội Chi bộ 7 tại Phòng Hội trường.

-14g00: Đại hội Chi bộ 2 tại Phòng Hội trường.

   Ghi chú: Các Chi bộ có thể thay đổi địa điểm họp.

 

Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1. Điện thoại: (028) 35.267.377 - Fax: (028) 38.435.537

Cơ sở 2: Số 1, đường 17, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức. Điện thoại: (028) 37.225.782

Tuyển sinh