Cơ sở 2

Số lượt xem 2048

1. THÔNG TIN CHUNG:

Địa chỉ Cơ sở 2: Số 1, đường 17, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức.

Điện thoại: (028) 37.225.782

2. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ:

1. Nghiêm Thị Thoa - Phó Giám đốc, phụ trách cơ sở 2

Điện thoại: 0942.846.334.

E-mail: mailamcdn@gmail.com

Nhiệm vụ/Công việc:

- Phụ trách chung và điều hành các hoạt động tại CS 2.

- Tiếp nhận thông tin chỉ đạo của BGH để triển khai đến các đơn vị, cá nhân có liên quan và báo cáo kết quả đã thực hiện ngay sau khi xong việc.

- Phối hợp với trưởng các đơn vị để giải quyết các công việc tại cơ sở 2 có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong toàn trường.

- Quan hệ địa phương: UBND Phường, Công an Phường, Khu phố 1, CSKV và các đơn vị khác để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Phân công và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ so với công việc đã phân công của các thành viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phó Hiệu trưởng phụ trách trực tiếp và BGH phân công.

2. Nguyễn Nữ Huyền Trân - Nhân viên

Điện thoại: 0908.891.155

Email: huyentranart@gmail.com

Nhiệm vụ/Công việc:

- Phụ trách công tác hành chính và công tác tuyển sinh tại Cơ sở 2.

- Giữ mối liên hệ và phối hợp với TTTS và các đơn vị liên quan (CS1) để tiếp nhận và phát hành các văn bản chỉ đạo, điều hành từ Cơ sở 1 (qua mail hoặc bản in);

- Lưu trữ văn bản đi và đến, Soạn thảo các văn bản hành chính;

- Chịu trách nhiệm chuyển các văn bản, giấy tờ, các thông tin khác của CS2 về CS1 để BGH hoặc các đơn vị chức năng, liên quan xử lý thông tin (giải quyết). Theo dõi các thông tin đã được xử lý (được giải quyết) để phản hồi cho các đơn vị, cá nhân tại CS2.

- Phụ trách công tác tuyển sinh tại cơ sở 2: Tiếp nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh, tổng hợp tình hình tuyển sinh…

- Phối hợp với anh Hùng trực kiểm tra và ghi nhận hoạt động đào tạo: vắng trễ của GV, HSSV và dự giờ SHCN (theo lịch đăng ký), quản lý lớp học của GV, nhắc nhở SVHS thực hiện nội quy của trường và nắm bắt thông tin, nguyện vọng của SVHS để đề xuất hướng giải quyết.

- Kiểm tra hoạt động các đơn vị liên kết theo nội dung thoả thuận trong hợp đồng; ghi điện nước, nhắc nhở đối tác đóng tiền hàng tháng;

- Kiểm tra các phiếu đề xuất, tổng hợp các phiếu đề xuất và theo dõi tiến độ, kết quả đáp ứng việc đề xuất;

- Tham gia một số công việc khác của cơ sở 2 do P.GĐ cơ sở 2 phân công.

3. Cao Thanh Hùng - Nhân viên

Điện thoại: 0902.930.639

Email: thanhhungtn85@yahoo.com

Nhiệm vụ/Công việc:

- Phụ trách công tác quản lý đào tạo

- Giữ mối liên hệ và phối hợp với Phòng Đào tạo để thực hiện các công việc chuyên môn về công tác đào tạo, quản lý giảng viên.

- Hàng tháng kiểm tra Sổ lên lớp, ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm tra về việc thực hiện các biểu mẫu ghi trong Sổ lên lớp của Giảng viên các lớp do CS2 quản lý.

- Kiểm tra và tổng hợp tình hình báo về P. Đào tạo vào ngày 15 hàng tháng về việc thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy của GV theo thời khoá biểu, như: Vào, ra lớp đúng giờ, quản lý tốt lớp học, vệ sinh phòng học (không để SVHS làm việc riêng, mang thức ăn, uống vào lớp).

- Cập nhật thời khoá biểu Kiểm tra tiến độ giảng dạy. Kiểm tra việc hoàn tất các thủ tục trước khi kiểm tra kết thúc mô đun, môn học);

- Quản lý các quyển chương trình đào tạo của các nghề tại CS2. Lưu trữ và triển khai đến giáo viên các văn bản liên quan đến quản lý, tổ chức đào tạo.

- Hỗ trợ công tác quản lý HSSV, ghi nhận kịp thời và đề nghị xử lý những trường hợp SVHS vi phạm nội qui trong khu vực trường và trong lớp học.

- Quản lý các phòng học lý thuyết, phòng máy tính; Kiểm tra tình trạng máy tính trong phòng máy, làm thủ tục đề xuất sửa chữa nếu phát hiện hư hỏng để đảm bảo máy tính hoạt động bình thường;

- Nhắc nhở GV bộ môn có giờ dạy quản lý tốt giờ học, vệ sinh phòng học trước khi ra về, không để HSSV làm việc riêng, mang thức ăn, uống vào lớp.

- Tiếp nhận và báo cáo P.GĐ về các thông tin từ giáo viên liên quan đến cơ sở vật chất như: đèn, quạt, bàn ghế, thiết bị dạy học hư hỏng trong lớp học; tình hình thiếu, đủ vật tư thực hành, an toàn lao động…

- Tham gia một số công việc khác của cơ sở 2 do P.GĐ cơ sở 2 phân công.

4. Phạm Ngọc Thanh - Nhân viên

Điện thoại: 0938.011.994

Email: marsutran@yahoo.com.vn

Nhiệm vụ/Công việc:

- Phụ trách công tác học sinh sinh viên (HSSV)

- Giữ mối liên hệ và phối hợp với P.CTHSSV và CS1 để thực hiện các công việc chuyên môn về công tác HSSV;

- Kiểm tra và tổng hợp tình hình vắng trễ HSSV, việc thực hiện nội quy, nề nếp của HSSV trong thời gian học tập tại CS2. Ghi nhận kịp thời và đề nghị xử lý những trường hợp HSSV vi phạm nội qui trong khu vực trường và trong lớp học. Báo về P. Công tác HSSV vào ngày 15 hàng tháng về công tác quản lý HSSV.

- Cập nhật và triển khai các văn bản liên quan đến công tác HSSV của Trường

- Tham dự các giờ SHCN (theo lịch đăng ký) để nhắc nhở HSSV thực hiện nội quy của trường và nắm bắt thông tin, nguyện vọng của SVHS để đề xuất hướng giải quyết.

- Quản lý phòng máy tính; Kiểm tra tình trạng máy tính trong phòng máy, làm thủ tục đề xuất sửa chữa nếu phát hiện hư hỏng để đảm bảo máy tính hoạt động bình thường; Nhắc nhở GV bộ môn có giờ dạy tại phòng máy: quản lý tốt giờ học, vệ sinh phòng máy trước khi ra về, không để HSSV làm việc riêng, mang thức ăn, uống vào lớp.

- Tiếp nhận và báo cáo P.GĐ về các thông tin của giáo viên liên quan đến học sinh sinh viên của CS2.

- Quản lý và lưu trữ sách, báo tài liệu, giáo trình theo nghiệp vụ thư viện;

- Chấm công, cập nhật ngày nghỉ phép năm của nhân viên tại cơ sở 2;

- Tham gia một số công việc khác của cơ sở 2 do P.GĐ cơ sở 2 phân công.

5. Võ Thanh Nam - Nhân viên

Điện thoại: 0983.157.412

Email: vothanhnamcdnhcm@gmail.com

Nhiệm vụ/Công việc:

- Phụ trách kỹ thuật, chịu trách nhiệm về:

+ Kiểm tra tình trạng điện, nước, hệ thống chiếu sáng, quạt, điện thoại bàn… trong toàn bộ CS2 (KTX, phòng học, xưởng thực hành, phòng làm việc) để:

+Tổ chức và phối hợp thi công sửa chữa kịp thời hoặc đề xuất thay thế mới.

+ Lập biên bản hoặc ghi nhận cụ thể những trường hợp do cá nhân làm hư hỏng hoặc sử dụng không đúng quy trình, chuyên môn (nếu có).

+ Tiếp nhận thông tin báo hư hỏng trực tiếp từ các thành viên CS2 và tổ chức sửa chữa kịp thời trong điều kiện cho phép, nếu phức tạp hơn và cần thì đề xuất phương án sửa chữa hoặc thay mới.

- Quản lý dụng cụ (đồ nghề), vật tư phục vụ sửa chữa.

- Theo dõi, nhắc nhở các thành viên làm vệ sinh nơi làm việc.

- Theo dõi quản lý tài sản, công cụ dụng cụ của CS 2;

- Kiểm tra đột xuất ngoài giờ;

- Quản lý, phân chia vị trí các bình PCCC; kiểm tra hao hụt và hạn sử dụng để đề xuất nạp ga.

- Phụ trách Quản lý KTX:

+ Lập và quản lý hồ sơ ký túc xá gồm: hồ sơ đăng ký nội trú của HSSV, thu các khoản phí KTX nộp về Phòng TC-KT đúng thời gian, lưu giữ các hồ sơ KTX. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ HSSV đăng ký tạm trú và đi làm thủ tục với địa phương. Tiếp nhận giữ xe KTX, thông tin cho tổ bảo vệ và thu tiền xe nộp về P.TCKT và nhận phiếu giữ xe hàng tháng cấp cho HSSV;

+ Theo dõi và nhắc nhở việc thực hiện nội qui, qui định KTX, việc vệ sinh tại KTX. Định kỳ/đột xuất kiểm tra vệ sinh các phòng ở, vệ sinh khu vực KTX, an ninh trật tự KTX. Phối hợp với bảo vệ hoặc những người có trách nhiệm liên quan để lập biên bản đối với SVHS ở KTX vi phạm nội qui, qui định. Định kỳ hàng tuần tổng hợp tình hình an ninh, trật tự KTX do bảo vệ (ca đêm, ca ngày) ghi nhận và báo cáo kịp thời cho quản lý CS2.

+ Định kỳ tổ chức cho SVHS ở KTX dọn dẹp vệ sinh nơi ở và khu vực KTX; tổ chức sinh hoạt chung ít nhất mỗi quý một lần.

-Tham gia một số công việc khác của cơ sở 2 do P. GĐ cơ sở 2 phân công.

6. Đỗ Thị Hương

Điện thoại: 0934.673.440

Nhiệm vụ/Công việc:

- Phụ trách công tác phục vụ, chịu trách nhiệm về:

- Làm vệ sinh các khu vực lớp học, phòng họp, cảnh quan của trường

- Kiểm tra vệ sinh khu vực khoa CK ôtô, khoa CNTP.

- Tập kết các thùng rác trong khu vực phụ trách để xe rác đến thu gom.

- Đảm bảo cảnh quan trường học

- Đảm bảo vệ sinh các khu nhà vệ sinh phục vụ CBGVCNV và HSSV.

- Bảo quản và cung cấp dụng cụ lao động (chổi, ky gom rác, cuốc…) cho cá nhân, đơn vị có yêu cầu sử dụng, thu lại sau khi dùng xong.

- Đề xuất và cung cấp nước uống phục vụ cho khách đến làm việc, hội nghị.

- Tham gia một số công việc khác của cơ sở 2 do P.GĐ cơ sở 2 phân công

Các thành viên tổ bảo vệ:

1. Phạm Văn Nhiều

2. Hoàng Ngọc Anh Tuấn

3. Nguyễn Lâm Cảnh

4. Trần Kim Phụng

Nhiệm vụ/Công việc:

- Trực bảo vệ theo lịch thường xuyên và tăng cường, ghi chép đầy đủ, cụ thể ngày giờ tình hình ra vào cổng, kiểm tra giấy ra vào cổng đối với hàng hoá, thiết bị; Cá nhân, tập thể đến làm việc ngoài giờ hành chính phải được sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường (theo quy định của Hiệu trưởng).

- Bảo quản tốt tủ đựng chìa khoá (có niêm phong) các phòng, xưởng. Khi sử dụng trong trường hợp khẩn cấp thì phải lập biên bản mở tủ.

- Kiểm tra tình hình trật tự tại KTX vào mỗi đêm (thường xuyên)

- Giữ xe cho CB, GV, CNV và khách đến liên hệ công tác;

- Giữ xe cho HSSV ở KTX (có phiếu giữ xe và thu phí theo quy định).

- Kiểm tra việc ra vào của xe 4 bánh (theo quy trình của Trường);

- Giữ gìn vệ sinh chung và tưới cây trong thời gian giao ca;

- Tham gia PCCC.

- Tham gia một số công việc khác của cơ sở 2 do P.GĐ cơ sở 2 phân công.


Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1. Điện thoại: Trung tâm Tuyển sinh & HTVL: (028) 35.267.377; Phòng HC-TC: (028) 38 483 265; Phòng Đào tạo: (028) 38 438 720

Cơ sở 2: Số 1, đường 17, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức. Điện thoại: (028) 37.225.782

HOTLINE & ZALO: 0924116266

Tuyển sinh