Thông Tin

Các bạn vui lòng download/tải Danh sách học sinh, sinh viên nhận tiền miễn giảm học phí tại đây: [Download here]
Vui lòng download (tải) Danh sách SV nhận tiền miễn giảm học phí tại đây. Download here

Quyết định trao học bổng

Thứ ba, 05 Tháng 5 2015 00:00
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học nghề Học kỳ I năm học 2014-2015 cho sinh viên khóa 12, 13, 14 trình độ Cao đẳng nghề Thời hạn và danh sách sinh viên nhận học bổng vui lòng xem bảng thông báo trước phòng Tài chính - Kế Toán Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học nghề Học kỳ I năm học 2014-2015 cho sinh viên khóa 12, 13, 14 trình độ Trung cấp  nghề  Thời hạn và danh sách sinh viên nhận học bổng vui lòng xem bảng thông báo trước phòng Tài…