Quy chế quy định

- Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp [Download here]
- Quy chế về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế; kiểm tra, thi, xét công nhận  tốt nghiệp tại trường CDN TPHCM [Download here]

TT 08-Chuan nha giao giao duc nghe nghiep

Thứ năm, 05 Tháng 10 2017 00:00