Quy Chế - Quy Định

- Quy định [download] - Các biểu mẫu liên quan [download]   NỘI DUNG, THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ CÁC CÔNG VIỆC CỤ THỂ NHƯ SAU: Nội dung yêu cầu Thủ tục hồ sơ Biểu mẫu Thời gian trả kết quả 1. Xác nhận HSSV Áp dụng đối với các trường hợp sau: -Xin tạm hoãn NVQS ở địa phương -Xác nhận đơn vay vốn tín dụng SV -Bổ túc hồ sơ, -Xác nhận làm chế độ BHTN ... -Biên lai đóng học phí học kỳ đang học (Trường hợp xác nhận để hưởng chế độ bảo…

QUY CHẾ HỌC SINH SINH VIÊN

Thứ sáu, 19 Tháng 9 2014 00:00

quy chế Học sinh sinh viên

Thứ sáu, 19 Tháng 9 2014 00:00