Phòng Nghiên cứu Khoa học

Giới thiệu Phòng Nghiên cứu khoa học

Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 00:00
1. THÔNG TIN CHUNG: - Tên đơn vị: Phòng Nghiên cứu khoa học - Địa chỉ: 38 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM - Số điện thoại: (08) 38 484 570 - Số fax: (08) 38 435 537 - Email: 2. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:    a. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng: Tham mưu đề xuất cho Ban Giám Hiệu các chính sách thực hiện và biện pháp tổ chức triển khai, quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học và công tác khảo thí trong nhà trường. Nhiệm vụ: - Quản…
Những nội dung liên quan bài báo khoa học được đăng bởi ACIIDS (Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems) vào tháng 3 năm 2016 tại Đà Nẵng. 1. File bài báo "Approach to Priority-based Controlling Traffic Lights" tiếng việt Phương pháp điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông minh dựa vào độ ưu tiên. 2. Link https://aciids.pwr.edu.pl/2016/forauthors.php Nội dung bài báo: