Phòng hành chính – Tổ chức

1. THÔNG TIN CHUNG: - Tên đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức - Địa chỉ: 235 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM - Số điện thoại: (028) 38 483 265 - Fax: (08) 38 435 537 2. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ: a. Chức năng: - Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; công tác hành chính – tổng hợp, văn thư - lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; kiểm tra các văn bản hành chính do các…

Thông tin tuyển dụng viên chức

Thứ tư, 13 Tháng 7 2016 00:00
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển dụng 08 viên chức, với những vị trí sau: Giảng viên:  03 người - Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Công nghệ nhiệt-điện lạnh, Kỹ thuật Cơ khí, Toán-  Tin học. Đào tạo: 01 người.Trình độ: Cử nhân Tiếng anh. Công tác học sinh, sinh viên: 01 người. Trình độ: Cử nhân Luật. Giáo vụ: 02 người. Trình độ: Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô, Cao đẳng Bảo dưỡng công nghiệp. Y tế: 01 người. Trình độ: Trung cấp Y…