Công bố nghiên cứu khoa học về đề tài “Một chuyển đổi mới của coumarins thông qua việc kích hoạt liên kết trực tiếp C-H bằng cách sử dụng một khung sắt-hữu cơ như là một chất xúc tác tái sử dụng được”

Thứ sáu, 01 Tháng 6 2018 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Cô Trần Thị Thúy Hằng – Phó Trưởng Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, hiện đang công tác tại trường Cao đẳng nghề Tp. Hồ Chí Minh cùng nhóm nghiên cứu đã công bố nghiên cứu khoa học về đề tài “Một chuyển đổi mới của coumarins thông qua việc kích hoạt liên kết trực tiếp C-H bằng cách sử dụng một khung sắt-hữu cơ như là một chất xúc tác tái sử dụng được” trên tạp chí Catalysis Science & Technology. Article in Catalysis Science & Technology • January 2018 with 38 Reads. DOI: 10.1039/C7CY02139A. Website: www.rsc.org.

Tóm tắt luận văn:

Vật liệu mới Fe - MOF có tên là VNU-20 [Fe3(BTC)(NDC)2•6.65H2O] được tổng hợp theo phương pháp nhiệt dung môi từ acid 1,3,5-benzenetricarboxylic, 2,6-naphthalenedicarboxylic acid và FeCl2. VNU-20 được sử dụng làm chất xúc tác có thể tái sử dụng cho phản ứng giữa coumarins với N, N-dimethylanilines thông qua quá trình hoạt hóa liên kết trực tiếp C-H. Fe-MOF thể hiện hoạt tính xúc tác mạnh hơn với sự chuyển đổi liên kết so với một số chất xúc tác dị thể thông thường và đồng nhất thông thường. Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, đây là lần đầu tiên [Fe3(CO2)7] ∞ SBU được đánh giá cho hoạt động xúc tác, và việc chuyển đổi coumarins là công trình nghiên cứu được công bố lần đầu tiên trên thế giới.

Xem 179 lần