Tổng hợp đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2017

Thứ sáu, 06 Tháng 4 2018 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017

STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐƠN VỊ THỜI GIAN GHI CHÚ
1 T. kế, chế tạo m/hình đồ gá tiện định hình Ngô Tấn Hải Khoa CKCT 4/2017 – 6/2017 Cấp Khoa
2 Thiết kế chế tạo máy in 3D Trần T. Thu Hiền Khoa CKCT 4/2017 – 8/2017 Cấp Trường
Xem 267 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ tư, 11 Tháng 4 2018 08:23