Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016

Thứ sáu, 06 Tháng 4 2018 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016

STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM TIẾN ĐỘ
1 Thiết kế, chế tạo mô hình máy phay CNC Lê Thanh Phúc 11/2015-4/2016
2 Mô hình thử tải máy phát điện các loại trên ô tô Huỳnh Công Thương 01/2016-4/2016
3 Bộ thí nghiệm lập trình vi điều khiển Nguyễn Văn Nga 11/2015-3/2016
4

Mô phỏng các lỗi cơ bản trong

hệ thống lạnh

Nguyễn Đức Huynh 01/2016-3/2016
5 Mô hình vận hành hệ thống FMS –Modul lưu kho Phan Công Sơn 12/2015-3/2016
6 Khả năng ứng dụng màng Nano Chitosan trong bảo quản thanh long Lê Hoàng Thanh Vy 10/2015-9/2016
7 Thiết kế chế tạo 3 mô hình đồ gá chuyên dùng Ngô Tấn Hải 03/2016-4/2016
Xem 260 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ tư, 11 Tháng 4 2018 08:20