Danh sách các bài báo khoa học của Giảng viên trường Cao đẳng nghề Tp.HCM năm 2017

Thứ năm, 29 Tháng 3 2018 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
STT

BÀI BÁO,
TẠP CHÍ

KHOA HỌC

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TÁC GIẢ TRANG

SỐ, THỜI GIAN

PHÁT HÀNH

1 Tạp chí Lao động & Xã hội Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xuất khẩu lao động ThS.
Lê Quốc Bình
52

Số 542 + 543

Tháng 01/2017

2 Tạp chí Lao động & Công đoàn Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trước khi đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài ThS.
Lê Quốc Bình
94-95

Số 611 + 612

Tết Đinh Dậu 2017

3 Tạp chí Thiết bị Giáo dục Ứng dụng CNTT trong dạy học tích hợp theo tiếp cận trải nghiệm nghề bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

NCS
Trần Tiến Đức

10

Số 138 – Tháng 02/2017

4

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

Phong cách học tập & vận dụng trong dạy học tích hợp theo tiếp cận trải nghiệm môn học quản lý bảo trì công nghiệp

NCS
Trần Tiến Đức

23

Số 149 – Tháng 7/2017

5 Báo Vật liệu khoa học & ứng dụng (MSA – Mỹ) Các thuộc tính quang & nhạy khí NH3 của lớp truyền lỗ trống dựa trên PE DOT: PSS kết hợp nano – Ti02 NCS
Lâm Minh Long
663 – 672 Tháng 8/2017
6 Tạp chí Thiết bị Giáo dục Cấu trúc nội dung dạy học tích hợp trong giáo dục NN theo định hướng năng lực nghề nghiệp Đặng Khúc
Hoàng Thi
1-3 Tháng 9/2017
7

Tạp chí Khoa học Giáo dục

Kỹ thuật

Kết hợp vật liệu chuyển pha & chất phụ gia chống thấm nhằm nâng cao hiệu quả cách nhiệt & chống thấm nước của tường nhà Nguyễn
Thành Sơn
100-108

Số 44B

( tháng10/2017)

Xem 196 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ sáu, 06 Tháng 4 2018 06:36