Phòng đảm bảo chất lượng và khảo thí

Nghề Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí (KTML&ĐHKK) của trường CĐN TPHCM đạt tiêu chuẩn kiểm định cấp độ 3. Đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề chất lượng cao đang là vấn đề nóng bỏng thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp, cũng như người học và toàn xã hội. Ý thức được vấn đề đó, nhà trường đã đăng ký tiến hành thực hiện tự kiểm định chương trình đào tạo nghề KTML&ĐHKK, qua đó có thể đánh giá được các mặt mạnh, mặt yếu trong công tác quản lý đào…
Page 2 of 2