Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh (Tuần 29 năm 2018, từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018) Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối Thứ Hai 16/7 - 07h30: PHT. Hồng Thị Thanh Thủy họp đào tạo kép và đào tạo ngắn hạn tại Doanh nghiệp DUY KHANH. Thành phần: T.Quốc; Phòng ĐT, TTBD&QHDN. ( HCTC chuẩn bị xe). - 08h00: Hội ý BGH, BTV tại phòng Hiệu trưởng. - 09h00: PHT. Hoàng Thị Thu Sươnghọp với các GV học lớp Anh văn về việc tính giờ NCKH tại phòng họp. - 10h00:…