Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh (Tuần 38 năm 2018, từ ngày 17/9/2018 đến ngày 22/9/2018) Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối Thứ Hai 17/9 - 08h00: Hội ý BTV, BGH - PHT. Hồng Thị Thanh Thủyđi công tác tại Hà Nội đến ngày 22/9/2018. - 10h00: HT. Trần Kim Tuyền họp hội đòng thi đua tháng 8 tại phòng họp. - 14h00: HT. Trần Kim Tuyền họp về công tác tài chính tại Hội trường Sở. Thành phần: C. Hương – P.TCKT cùng dự.   Thứ Ba 18/9 - 08h30:…