Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Của Ban giám Hiệu Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh (Tuần 16 năm 2018, từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018) Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối Thứ Hai 16/4 - 07h00: Chào cờ. Toàn bộ CB,CNV,GV,HSSV có mặt đầy đủ. - 08h30: Hội ý BTV, BGH tại phòng Hiệu trưởng. - 10h00: Họp giao ban tại phòng họp. Thành phần:BGH, Trưởng các đơn vị.     Thứ Ba 17/4 - 08h00: BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội cựu chiến binh…