Tuyển sinh

Thực hiện quyết định số 560/QĐ-TCDN ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề về việc phê duyệt đơn vị tham gia tổ chức lớp bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Trường cao đẳng nghề Tp HCM đã tổ chức bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề cho 30 nhà giáo thuộc 2 nghề Điện công nghiệp và Điện tử công nghiệp đang giảng dạy tại các Trường cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn thành phố. Sau…
BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ CHO GIÁO VIÊN NGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI Thực hiện một trong những nội dung của Luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) về chuẩn hóa nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Ngoài trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm nghề... Kỹ năng thực hành nghề là một trong những điều kiện bắt buộc đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở GDNN. Nhận thức được vấn đề cấp thiết này, Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh được Tổng cục giáo dục nghề nghiệp cho phép (công văn…

Thông báo khai giảng các khoá ngắn hạn

Thứ tư, 12 Tháng 7 2017 00:00

Thông báo khai giảng các khóa ngắn hạn

Thứ năm, 01 Tháng 6 2017 00:00
Page 1 of 4