Tin tức trường

Sinh viên trúng tuyển tập trung vào lúc 16h00 ngày 06/03/2017 tại phòng Hội trường 1 - Danh sách trúng tuyển Đại học - hệ vừa làm vừa học - ĐHSPKT Vinh, kỳ thi ngày 24 & 25/12/2016 (tải file về)
Page 10 of 33