Tin tức trường

- Danh sách HSSV trúng tuyển đợt 5 năm học 2017 - 2018: Danh sách HSSV trúng tuyển Cao đẳng - Đợt 5 (tải về) Danh sách HSSV trúng tuyển Trung cấp - Đợt 5 (tải về) Danh sách HSSV trúng tuyển Cao đẳng - Đợt 5 - Bình Dương (tải về)
- Danh sách đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp Văn hóa Trung học phổ thông - Danh sách không đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp Văn hóa Trung học phổ thông - Danh sách đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp Văn hóa Trung học phổ thông - Bình Dương - Danh sách không đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp Văn hóa Trung học phổ thông - Bình Dương
           
Ngày 31 tháng 10 năm 2017 tại trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phát chứng chỉ Kỹ năng thực hành nghề cho 14 giáo viên nghề Cắt gọt kim loại. Đây là khóa bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đầu tiên do Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghề và quan hệ doanh nghiệp - Trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sau khi được sự cho phép của Tổng cục dạy nghề theo công văn số 1011/TCDN-GV…
Page 6 of 34