Tin tức trường

Ngày 31 tháng 10 năm 2017 tại trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phát chứng chỉ Kỹ năng thực hành nghề cho 14 giáo viên nghề Cắt gọt kim loại. Đây là khóa bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đầu tiên do Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghề và quan hệ doanh nghiệp - Trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sau khi được sự cho phép của Tổng cục dạy nghề theo công văn số 1011/TCDN-GV…
Tổ chức kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2017, nghề “Cắt gọt kim loại” Được sự cho phép của Tổng cục dạy nghề tại công văn số 1011/TCDN-GV ngày 05 tháng 5 năm 2017 về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng nghề và tổ chức kiểm tra, đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Trong 02 ngày 14 và 15 tháng 10 năm 2017 trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh đã tổ…
- Danh sách HSSV trúng tuyển đợt 3 (bổ sung) năm học 2017 - 2018: Danh sách HSSV trúng tuyển Cao đẳng nghề - Đợt 3 - bổ sung (tải về) Danh sách HSSV trúng tuyển Trung cấp nghề - Đợt 3 - bổ sung (tải về) Danh sách HSSV trúng tuyển Cao đẳng nghề - Đợt 3 - bổ sung - Bình Dương (tải về)
        Xu hướng phát triển của xã hội luôn hướng tới sự chuẩn mực về mọi mặt, sống và làm việc theo “Luật”. Tương lai, lao động qua đào tạo tại các Trường khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tương ứng với cấp độ đào tạo, được xem là lực lượng lao động kỹ thuật, lực lượng lao động chất lượng cao. Tuy nhiên, để khẳng định mức độ cao - thấp như thế nào đòi hỏi phải qua đánh giá “Kỹ năng nghề Quốc gia”. Nắm bắt được xu hướng đó, Trường Cao đẳng nghề…
- Danh sách HSSV trúng tuyển đợt 3 năm học 2017 - 2018: Danh sách HSSV trúng tuyển Cao đẳng nghề (tải về) Danh sách HSSV trúng tuyển Trung cấp nghề (tải về) Danh sách HSSV trúng tuyển Cao đẳng nghề - Cà Mau (tải về) Danh sách HSSV trúng tuyển Trung cấp nghề - Cà Mau (tải về) Danh sách HSSV trúng tuyển Cao đẳng nghề - Bình Dương (tải về)
Page 6 of 33