Tin tức trường

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘITRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀTP. HỐ HỒ CHÍ MINH ______________________ Số: ….. /TB–CĐN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________________________________ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2014   THÔNG BÁOLịch nghỉ hè các lớp liên thông năm học 2013 – 2014         Để chuẩn bị năm học 2014 – 2015 các Phòng, Khoa kiểm tra lại phòng học, xưởng, phòng máy và các trang thiết bị để sửa chữa, bổ sung hoàn chỉnh trước khi bắt đầu năm…
SỞ LAO ĐỘNG   THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ   TP. HỒ CHÍ MINH   Số :       /   TB-CĐN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2014   THÔNG BÁO Phúc khảo điểm thi Tốt nghiệp Trung cấp nghề; Cao đẳng nghề và Cao đẳng nghề liên thông (Khóa: 11 & 12-LT) Kỳ thi đợt 1: ngày 25/6 - 01/ 7/ 2014 Hội đồng thi tốt nghiệp trường Cao đẳng nghề TP. Hồ Chí…
Lịch thi Tốt nghiệp các lớp Trung cấp nghề;CĐ nghề và CĐ nghề liên thông (Khoá 11 & 12-LT)
Page 33 of 33