Tin tức trường

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Tổng cục Dạy nghề và Học viện Chisholm, Úc về việc triển khai đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế đã chuyển giao từ Úc. Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 17/8/2018, Đoàn chuyên gia Kiểm định - Học viện Chisholm, Úc đã đến trường để thực hiện công việc kiểm tra đánh giá với 3 ngành: Điện tử công nghiệp, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp. Thầy Trần Kim Tuyền, Hiệu trưởng trường CĐN…
Danh sách HSSV công nhận tốt nghiệp đợt 07.2018 và Danh sách HSSV không công nhận tốt nghiệp đợt 07.2018 Danh sách HSSV công nhận tốt nghiệp đợt 07.2018 [Download here] Danh sách HSSV không công nhận tốt nghiệp đợt 07.2018 [Download here]
Page 2 of 33