Hoạt động sinh viên

Danh sách đủ & không đủ điều kiện thi tốt nghiệp TCN, CĐN các lớp khóa 2015 - 2018 và khóa cũ thi lại. Các bạn xem danh sách bên dưới để biết chi tiết: - Danh sách HSSV không đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt tháng 9.2017 - Danh sách HSSV đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt tháng 9.2017 _QT - Danh sách HSSV đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt tháng 9.2017_BINHDUONG - Danh sách HSSV đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt tháng 9.2017_CAMAU - Danh sách HSSV đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt tháng 9.2017_CDN - Danh sách HSSV đủ điều kiện…
Page 3 of 7