Hoạt động sinh viên

Danh sách đủ & không đủ điều kiện thi tốt nghiệp TCN, CĐN các lớp khóa 2015 - 2018 và khóa cũ thi lại. Các bạn xem danh sách bên dưới để biết chi tiết: - Danh sách HSSV không đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt tháng 9.2017 - Danh sách HSSV đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt tháng 9.2017 _QT - Danh sách HSSV đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt tháng 9.2017_BINHDUONG - Danh sách HSSV đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt tháng 9.2017_CAMAU - Danh sách HSSV đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt tháng 9.2017_CDN - Danh sách HSSV đủ điều kiện…
Danh sách các lớp Trung cấp: (Các bạn click vào danh sách lớp bên dưới để biết thông tin chi tiết) - DANH SACH T18CK - DANH SACH T18DC - DANH SACH T18KT - DANH SACH T18KTML - DANH SACH T18LRMT - DANH SACH T18MT - DANH SACH T18OTO_NEW - DANH SACH T18TKDH_NEW - DANH SACH T18TP - DANH SACH T18UDPM Danh sách các lớp Cao đẳng: (Các bạn click vào danh sách lớp bên dưới để biết thông tin chi tiết) - DANH SACH C18BTCK1 - DANH SACH C18CK1_NEW - DANH SACH C18DC1 - DANH SACH C18DT1_NEW - DANH SACH C18KT1 - DANH SACH C18KTML1_NEW - DANH SACH C18LRMT1 - DANH SACH C18OTO1_NEW - DANH…
Page 2 of 6