Hoạt động sinh viên

Giấy xác nhận của Phụ huynh học sinh Phiếu đăng ký tham gia Mùa hè xanh 2017
Ngày 12/4/2017,  Đoàn TN Trường Cao đẳng nghề TP.HCM đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2019 nhằm đánh giá những kết quả trong nhiệm kỳ qua đã làm được, những hạn chế cần khắc phục và bầu ra Ban chấp hành mới duy trì hoạt động của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ 2017 – 2019. Tham dự đại hội có sự tham dự của đ/c Trần Kim Tuyền - Phó Bí thư Đảng Ủy, Phó Hiệu trưởng, đ/c Hồng Thị Thanh Thủy - ĐUV – Phó Hiệu trưởng; cùng các đồng chí lãnh đạo trong BCH…
Page 1 of 3