Giới thiệu Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp Featured

Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

a. Chức năng:

- Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị chuyên môn thuộc Trường có chức năng: đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy nghề theo qui định về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề, tổ chức nghiên cứu khoa học sư phạm dạy nghề.

b. Nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức kế hoạch giảng dạy, học tập các hoạt động giáo dục theo chương trình của khoa, của Nhà trường.

- Lập kế hoạch và thực hiện công tác tuyển sinh.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng thời khóa biểu cho các lớp thuộc chuyên môn khoa quản lý.

- Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường, các trung tâm dạy nghề.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghề.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng công nghệ mới về sư phạm nghề.

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các đề tài sư phạm nghề.

- Tham gia các hoạt động chuyên môn do Tổng cục dạy nghề tổ chức.

- Quản lý giảng viên, nhân viên và học viên thuộc chuyên môn của khoa phụ trách.

- Xây dựng đội ngũ giảng viên, nhân viên trong khoa.

- Xây dựng kế hoạch tài chính theo kế hoạch đào tạo, các dự trù chi phí cho đào tạo, bồi dưỡng.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo qui định. Đề xuất xây dựng các kế hoạch bồ sung, bảo trì trang thiết bị dạy và học, đảm bảo các điều kiện an toàn, kỹ thuật và an toàn lao động.

- Đề nghị khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên do khoa quản lý.

- Xem xét đánh giá và đề nghị công nhận chất lượng đội ngữ giáo viên.

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho Nhà trường theo qui định của Hiệu trưởng.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng đào tạo giáo dục của học viên do khoa quản lý.

- Được tham gia vào Hội đồng đào tạo Nhà trường và các hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp, thi đua của Nhà trường.

- Tổ chức liên kết, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng với các đơn vị trong lĩnh vực đào tạo của khoa.

3. Tổ chức nhân sự khoa:

Trưởng khoa: Thạc sĩ PHAN VŨ NGUYÊN KHƯƠNG

Điện thoại: 098 234 1432

Phó Trưởng khoa: Thạc sĩ BÙI MAI HOÀNG THẢO

Điện thoại: 090 834 3496

Giáo vụ khoa: Cử nhân TRẦN HOÀI Ân

 

Xem 3024 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ ba, 13 Tháng 3 2018 15:49