Chương trình đào tạo

Thứ ba, 29 Tháng 3 2016 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

1. Đối tượng học tập:

a. Dạy trình độ sơ cấp nghề:

- Giáo viên dạy trình độ sơ cấp nghề chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.

- Người đã có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy trình độ sơ cấp nghề.

b. Dạy trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề:

- Giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề chưa được đào tạo sư phạm kỹ thuật hoặc nghiệp vụ sư phạm dạy nghề;

- Các đối tượng đã có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, có nguyện vọng làm giáo viên, giảng viên dạy nghề.

2. Chương trình và kinh phí đào tạo:

a. Chương trình đào tạo Dạy trình độ sơ cấp nghề:

STT

Tên môn học

Tổng  số giờ học

Chưa có

 CC

Có CC

 bậc 1, bậc 2

1

Tâm lý học nghề nghiệp

30 giờ (2 đvht)

 Miễn

2

Giáo dục học nghề nghiệp

30 giờ (2 đvht)

Miễn 

3

Kỹ năng và Phương pháp dạy nghề

60 giờ (4 đvht)

60 giờ (4 đvht)

4

Thực tập sư phạm*

40 giờ (1 đvht)

40 giờ (1 đvht)

 

Tổng cộng

160 giờ (9 đvht)

100 giờ (5 đvht)

 
b. Chương trình đào tạo Dạy trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề:

STT

Tên môn học

Tổng  số giờ học

Chưa có

 CC

Có CC

 bậc 1

Có CC

bậc 2

1

Tâm lý học nghề nghiệp

45

Miễn   Miễn

2

Giáo dục học nghề nghiệp

45

 Miễn  Miễn

3

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

30

30

 Miễn 

4

Logic học

30

30

 Miễn

5

Kỹ năng và Phương pháp dạy nghề

60

60

60

6

Phương tiện dạy học

30

30

30

7

Thực tập sư phạm*

160

80

40

 

Tổng cộng

400

(20 đvht)

245

(12 đvht)

160

(7 đvht)

 

Xem 1277 lần