Khoa Khoa học cơ bản

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN – CHUYÊN VIÊN A. Giảng viên cơ hữu: STT Tên giảng viên Vị trí công việc Học vị 1 Nguyễn Thị Trà Mi Trưởng Khoa Thạc sĩ Triết học 2 Nguyễn Minh Quân Phó trưởng khoa Cử nhânNgữ Văn Anh 3 Nguyễn Tấn Tài Giảng viên Cử nhân Giáo dụcChính trị 4 Nguyễn Trí Cường Giảng viên Cử nhân Giáo dụcChính trị 5 Hoàng Thị Thủy Giảng viên Thạc sĩ Lịch sửĐảng CSVN 6 Nguyễn Phương Thanh Giảng viên Cử nhân Giáo dụcThể chất 7 Lê Thị Thu Hương Giảng viên Cử nhân Hóa học 8 Lý Siều Hải…

Giới thiệu Khoa Khoa Học Cơ Bản

Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 00:00
1. CHỨC NĂNG: - Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị trực tiếp quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học chung, các môn văn hóa cho tất cả các nghề đào tạo của Trường. Tổ chức thi tốt nghiệp cho các môn văn hóa theo quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tổ chức nghiên cứu biên soạn giáo trình, nghiên cứu khoa học. 2. NHIỆM VỤ: - Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, tham gia hội giảng, tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục…