Khoa Điện tử

Giới thiệu Khoa Điện tử

Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 00:00
1. Chức năng: - Khoa Điện tử là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường trực tiếp thực hiện các công tác như: trực tiếp tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và quản lý sinh viên, học sinh của đơn vị. 2. Nhiệm vụ: - Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường. - Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động…
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN – CHUYÊN VIÊN KHOA ĐIỆN TỬ: A. Giảng viên cơ hữu:
Với kết quả: 1 giải ba (22,8 điểm) sinh viên Võ Khắc Bảo Hoàng - khoa Điện Tử trường Cao đẳng nghề TP HCM đã mang lại vinh quang cho nhà trường trong hội thi Học sinh, sinh viên giỏi nghề lần VII năm 2015. Kết quả ấn tượng trên đã được công bố vào tối ngày 12/4 tại Nhà văn hóa Thanh niên trong Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi Nghề 2015. Sinh viên Võ Khắc Bảo Hoàng (x) - khoa Điện Tử trường Cao đẳng nghề TP HCM nhận giải thưởng tại lễ tổng kết vào trao giải…