Giới thiệu Khoa Cơ khí chế tạo Featured

Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

1. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên đơn vị: Khoa Cơ khí chế tạo

- Địa chỉ: 235 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM

- Email: 

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

a. Chức năng:

- Khoa Cơ khí chế tạo là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường trực tiếp thực hiện các công tác như: trực tiếp tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và quản lý sinh viên, học sinh của đơn vị.

b. Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác trong và ngoài nước; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa, tổ bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, giáo vụ khoa, nhân viên và người học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho nhà trường theo quy định của Hiệu trưởng.

3. GIỚI THIỆU THIỆU VỀ KHOA CƠ KHÍ CHÍNH XÁC: 

- Khoa cơ khí được xác định là một khoa đào tạo nguồn lao động kỹ thuật mũi nhọn trong chiến lược phát triển của trường. Trong 10 năm qua, trường đã đầu tư hàng tỷ đồng để hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ giảng dạy như máy phay CNC, máy tiện CNC, máy  Zscanner 800 (hỗ trợ thiết kế tạo mẫu nhanh trong chế tạo khuôn mẫu 3D), máy EDM (máy bắn tia lửa điện), máy cắt dây….Mục tiêu của khoa là đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật trình độ cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Khoa luôn cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo phù hợp với sự phát triển của khoa học- công nghệ tiên tiến. 100 % sinh viên tốt nghiệp được các doanh nghiệp tuyển dụng, việc làm ổn định, thu nhập cao. Cùng với sự phát triển của nhà trường, khoa Cơ khí có đội ngũ giảng viên đầy tâm huyết, có kiến thức, kỹ năng và phương pháp giảng dạy với trang thiết bị hiện đại. Sinh viên- học sinh của khoa rất hài lòng sau khi tốt nghiệp.

DSC06176 S7303956 a0059

4. CƠ SỞ VẬT CHẤT:

Khoa Cơ khí có các phòng học lý thuyết và xưởng thực hành được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện máy móc hiện đại:

+ Máy gia công phay CNC 

+ Máy gia công tiện CNC 

+ Máy mô phỏng phay CNC 

+ Máy mô phỏng tiện CNC 

+ Máy Zscanner 800 (hỗ trợ thiết kế tạo mẫu nhanh trong chế tạo khuôn mẫu 3D) 

+ Máy EDM (máy bắn tia lửa điện) 

+ Máy cắt dây 

+ Phần mềm mô phỏng CIMCO 5.5 

+ Phần mềm mô phỏng MTS 

+ Phần mềm chuyển đổi dữ liệu Geomagic Studio 10 

+ Phần mềm thiết kế khuôn mẫu Visi15

a0013 a0053 a0078


5. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
 

- Có hiểu biết về nguyên lý cơ khí cơ bản, có kỹ năng thực hành thao tác công nghệ để có thể đảm đương các công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí như: chế tạo lắp ráp, vận hành, bảo trì các thiết bị công nghệ, tổ chức và quản lý từng công đoạn sản xuất… 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Có kiến thức khoa học đại cương và kiến thức cơ sở ngành đủ để tiếp thu kiến thức chuyên ngành Cơ khí chính xác - CNC 

- Có khả năng tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ. 

- Có đủ kiến thức để học liên thông lên đại học cùng ngành ở các trường trong nước và khu vực.

6. TỐ CHỨC NHÂN SỰ:

Trưởng khoa: Thạc sĩ TRẦN QUẢN QUỐC

Giáo vụ khoa; Thủ kho: Cử nhân NGUYỄN HÀ HỒNG GIANG

Tổ trưởng Tổ Hàn: Kỹ sư VŨ THÀNH TRƯƠNG

Xem 6022 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ ba, 13 Tháng 3 2018 15:50