Đội ngũ giảng viên - chuyên viên Khoa Cơ khí Chế tạo Featured

Thứ năm, 17 Tháng 3 2016 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO:

A. Giảng viên cơ hữu:

STT Tên giảng viên Vị trí công việc Học vị
1 Trần Quản Quốc Trưởng Khoa Thạc sĩ
Quản Lý KTKT
2 Trần Thị Thu Hiền Giảng viên

Thạc sĩ Kỹ thuật

3 Nguyễn Hà Hồng Giang Giáo vụ khoa, Thủ kho Cử nhân KT
4 Lê Thanh  Phúc Giảng viên Thạc sĩ 
Kỹ thuật Cơ khí
5 Lê Trung Quốc Giảng viên Kỹ sư 
Cơ - Điện tử
6 Đỗ Lâm Sơn  Giảng viên Kỹ sư Cơ khí
Chế tạo máy
7 Phạm Ngọc Cương  Giảng viên

Kỹ sư Cơ khí
Chế tạo máy

8 Dương Chí Hùng  Giảng viên Kỹ sư
Thiết kế máy
9 Hồ Thanh Hoàng  Giảng viên Trung cấp 
Lý luận Chính trị - Hành chính
Nghề Gò Hàn
10 Vũ Thành Trương Tổ trưởng Tổ Hàn Kỹ sư Cơ khí
Chế tạo máy
11 Ngô Tấn Hải Giảng viên Thạc sĩ
Kỹ thuật Cơ khí
12 Đặng Nguyễn Hoàng Trợ giảng Cao đẳng nghề
Cắt gọt Kim loại



Xem 2225 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ ba, 13 Tháng 3 2018 15:53