Tiến độ đào tạo Khoá học 2016 - 2019

Thứ ba, 18 Tháng 10 2016 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

1. Tiến độ đào tạo Cao đẳng nghề - Khóa học 2016 - 2019:

CDN 2016

2. Tiến độ đào tạo Cao đẳng nghề liên thông - Khóa học 2016 - 2019:

CDN LT 2016

3. Tiến độ đào tạo Cao đẳng nghề (nghề Thiết Kế Đồ Hoạ) - Khóa học 2016 - 2019:

CDN THIET KE DO HOA 2

4. Tiến độ đào tạo Trung cấp nghề (Đối tượng tốt nghiệp THCS) - Khóa học 2016 - 2019:

TCN 2016 TN THCS

5. Tiến độ đào tạo Trung cấp nghề (Đối tượng hoàn thành THPT) - Khóa học 2016 - 2019:

TCN 2016 TN THPT

Xem 1742 lần