Giới thiệu (7)

Nhận xét, đánh giá của các cấp lãnh đạo về nhà trường:

Thành tích đạt được

Thứ sáu, 27 Tháng 6 2014 00:00
- Trong quá trình 15 năm hoạt động, trường Cao đẳng nghề Tp. HCM đã phát triển không ngừng về số lựong, chất lượng đào tạo; trang thiết bị, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo luôn đổi mới. - Trường luôn đạt tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng dạy nghề theo tiêu chuẩn của Bộ LĐTBXH . - Trường thường xuyên mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, đơn vị trong vùng, khu vực và quốc tế. - Trường được Bộ LĐTBXH chọn là một trong 26 trường nghề đầu tư thành trường chất…

Thành tích đạt được

Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 00:00 Viết bởi

Ban giám hiệu

Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 00:00 Viết bởi

1. ThS. Lê Quốc Bình - Hiệu trưởng

- Phụ trách chung các hoạt động toàn trường.

- Phụ trách chiến lược và kế hoạch phát triển trường, phụ trách công tác tổ chức cán bộ, tài chính, công tác an ninh - chính trị nội bộ.

- Chỉ đạo các đơn vị: Chỉ đạo công tác Tổ chức (Phòng Hành chính - Tổ chức); Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Quản trị thiết bị.

- Chủ tài khoản. 

- Điện thoại: 090 808 3538

- Email:

2. ThS. NCS. Trần Kim TuyềnPhó Hiệu trưởng

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác dạy và học.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo,Trung tâm tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm; Trung tâm Bồi dưỡng KNN và quan hệ doanh nghiệp; Khoa sư phạm giáo dục nghề nghiệp.

- Phụ trách công tác đào tạo về hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo trong và ngoài nước theo sự ủy quyền của Hiệu trưởng.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

- Điện thoại: 091 838 1467

- Email:

3. ThS. Hoàng Thị Thu SươngPhó Hiệu trưởng

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác hành chính, đảm bảo chất lượng và khảo thí; dự án ODA (Tổng cục dạy nghề); nghiên cứu khoa học; chỉ đạo hoạt động Công đoàn.

- Chỉ đạo các đơn vị: Phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí; Phòng Hợp tác và quản lý khoa học; kiêm Trưởng Khoa Kinh tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

- Điện thoại: 091 890 6956

- Email:

4. ThS. Hồng Thị Thanh Thủy - Phó Hiệu trưởng

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác học sinh sinh viên; Đoàn thanh niên; Hoạt động của cơ sở 2; dự án xây dựng cơ sở 2.

- Chỉ đạo các đơn vị: Phòng công tác học sinh sinh viên; cơ sở 2; Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

- Điện thoại: 0918 766 717

- Email:

 

Sơ đồ tổ chức

Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 00:00 Viết bởi

I. Sơ đồ tổ chức trường Cao đẳng nghề TPHCM:

sodotruongcdnhcm 3

II. Cán bộ chủ chốt từng phòng/Khoa/Trung tâm/Đòan thể:

A. Ban Giám Hiệu:

1. Hiệu trưởng: ThS. Lê Quốc Bình

2. Phó Hiệu trưởng (Phụ trách hoạt động đào tạo):  ThS. Trần Kim Tuyền 

3. Phó Hiệu trưởng (Phụ trách Đảm bảo chất lượng/NCKH): ThS. Hoàng Thị Thu Sương

4. Phó Hiệu trưởng (Phụ trách Công tác học sinh - sinh viên): ThS. Hồng Thị Thanh Thủy

B. Các Phòng chức năng:

1. Phòng Đào tạo: 

Trưởng phòng: ThS. Phan Kỳ Quan Triết

Phó Trưởng phòng:

CN. Nguyễn Thị Thu Hà

KS. Huỳnh Xuân Nghiệp

2. Phòng Hánh chính - Tổ chức:

Trưởng phòng: CN. Nguyễn Minh Tuyến

Phó Trưởng phòng:

CN. Nguyễn Thị Hòa

CN. Đặng Thị Tuyết Mai

3. Phòng bảo đảm chất lượng và khảo thí:

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Thông

Phó Trưởng phòng: KS. Nguyễn Hiệp

4. Phòng Công tác HS-SV: 

Q.Trưởng phòng: CN. Vũ Mạnh Hùng

Phó Trưởng phòng:

CN. Trần Thị Thúy Hằng

5. Phòng Tài chính - Kế toán:

Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thọ Chân

Phó Trưởng phòng:

CN. Nguyễn Thị Mai Loan

CN. Lưu Thị Hương

6. Phòng Quản trị Thiết bị:

Trưởng phòng: CN. Ngô Thị Mỹ Chi

Phó Trưởng phòng:

KS. Lâm Quỳnh Quang Đức

CN. Cao Thị Thu Hiền

7. Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý khoa học: 

Trưởng phòng: ThS. Huỳnh Quốc Tuấn

Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Bích Vân

C. Trung tâm:

1. Trung Tâm Tuyển sinh & Hỗ trợ việc làm:

Trưởng trung tâm: ThS. Phạm Thị Châu Hương

2. Trung Tâm Bồi dưỡng KNN và Quan hệ doanh nghiệp:

Giám đốc: ThS. NCS. Phan Thị Đăng Thư

D. Các Khoa chuyên môn:

1. Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp: 

Trưởng khoa: ThS. Phan Vũ Nguyên Khương

Phó Trưởng khoa: ThS. Bùi Mai Hoàng Thảo

2. Khoa Cơ khí Chế tạo:

Trưởng khoa: ThS. Trần Quản Quốc

Phó Trưởng khoa: ThS. Trần Thị Thu Hiền

3. Khoa Cơ khí Ô tô:

Trưởng khoa: ThS. Huỳnh Công Thương

Phó Trưởng khoaThS. Nguyễn Xuân Hà

4. Khoa Công nghệ Thông tin: 

Trưởng khoa: ThS. Trần Triều Tôn

Phó Trưởng khoa: ThS. Trần Thanh Phong

5. Khoa Công nghệ Thực phẩm:

Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thanh Xuân

Phó Trưởng khoaThS. Lê Hoàng Thanh Vy

6. Khoa Điện công nghiệp:

Trưởng khoa: ThS. Trần Phương Nam

Phó Trưởng khoaThS. Phạm Văn Trọng

7. Khoa Điện tử: 

Trưởng khoa: ThS. NCS. Nguyễn Thái Bình

Phó Trưởng khoa: ThS. Phạm Mạnh Dũng

8. Khoa Kinh tế:

Trưởng khoa: ThS. Hoàng Thị Thu Sương

Phó Trưởng khoa: ThS. Hà Thị Lệ Phương

9. Khoa Khoa học Cơ bản: 

Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Trà Mi

Phó Trưởng khoaCN. Nguyễn Minh Quân

       CN. Nguyễn Ngọc Cam

 

E. Các Đoàn thể:

1. Hội Cựu chiến binh:

Chủ tịch CCB: CN. Vũ Mạnh Hùng

2. Công Đoàn:

Chủ tịch Công Đoàn: CN. Huỳnh Xuân Nghiệp

Phó Chủ tịch Công Đoàn: ThS. Nguyễn Thị Trà Mi

3. Đoàn Thanh Niên:

Bí thư Đoàn trường: CN. Huỳnh Nhật Duy

Phó Bí thư: KS. Nguyễn Việt Hải

4. Hội Sinh viên:

Chủ tịch Hội sinh viên:

F. Đảng bộ/Chi bộ

 -  Đảng bộ cơ sở trường Cao đẳng nghề TPHCM:

1. Ban thường vụ:

- Đồng chí Lê Quốc Bình - Bí thư Đảng ủy

- Đồng chí Trần Kim Tuyền - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKT

- Đồng chí  - Ủy viên

2. Chi bộ:

Chi bộ 1: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Tài chính  - Kế toán và Phòng Quản trị thiết bị

1. Đồng chí Nguyễn Thọ Chân  - Đảng uỷ viên - Bí thư chi bộ 1 

2. Đồng chí Nguyễn Minh Tuyến - Đảng uỷ viên - Phó Bí thư chi bộ 1

3. Đồng chí Lê Quốc Bình - Bí thư Đảng bộ

4. Đồng chí Đặng Thị Tuyết Mai - Đảng viên

5. Đồng chí Nguyễn Văn Chinh - Đảng viên

6. Đồng chí Nguyễn Thị Hòa - Đảng viên

7. Đồng chí Trương Hồng Ngọc - Đảng viên

8. Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng - Đảng viên

Chi bộ 2: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Đào Tạo, Khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp và Trung tâm tuyển sinh và hỗ trợ việc làm

1. Đồng chí Trần Kim Tuyền  - Phó Bí thư Đảng bộ - Bí thư chi bộ 2

2. Đồng chí Phan Kỳ Quan Triết - Đảng viên

3. Đồng chí Trần Tiến Đức - Đảng viên

4. Đồng chí Trần Hoài Ân  - Đảng viên

5. Đồng chí Phan Vũ Nguyên Khương - Đảng viên

6. Đồng chí Huỳnh Xuân Nghiệp - Đảng viên

Chi bộ 3: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí, Khoa Kinh Tế và Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý khoa học

1. Đồng chí Nguyễn Văn Thông  - Đảng uỷ viên - Bí thư chi bộ 3

2. Đồng chí Hoàng Thị Thu Sương - Đảng uỷ viên 

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy - Đảng viên

4. Đồng chí Hà Thị Lệ Phương - Đảng viên

5. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Oanh - Đảng viên

Chi bộ 4: Gồm các Đảng viên thuộc Khoa Điện Tử, Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Khoa học Cơ bản

1. Đồng chí Nguyễn Thái Bình  - Đảng uỷ viên - Bí thư chi bộ 4

2. Đồng chí Nguyễn Thị Trà Mi  - Phó bi thư

3. Đồng chí Phạm Mạnh Dũng - Đảng viên

4. Đồng chí Nguyễn Trí Cường - Đảng viên

5. Đồng chí Hoàng Thị Thủy - Đảng viên

6. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Đảng viên

7. Đồng chí Nguyễn Ngọc Cam - Đảng viên

8. Đồng chí Nguyễn Văn Nga - Đảng viên

Chi bộ 5: Gồm các Đảng viên thuộc Cơ sở 2, Khoa Công nghệ Ô tô và Khoa Công nghệ Thực phẩm

1. Đồng chí Nguyễn Xuân Hà  - Phó bí thư

2. Đồng chí Nghiêm Thị Thoa - Đảng viên

3. Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Đảng viên

4. Đồng chí Huỳnh Thanh Qui - Đảng viên

5. Đồng chí Vũ Minh Tiến - Đảng viên

6. Đồng chí Đặng Thành Hữu - Đảng viên

7. Đồng chí Trần Văn Sơn - Đảng viên

Chi bộ 6: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên, Khoa Cơ khí Chế tạo và Khoa Điện - Điện lạnh

1. Đồng chí Hồng Thị Thanh Thủy - Đảng uỷ viên - Bí thư chi bộ 6

2. Đồng chí Trần Phương Nam - Phó bí thư

3. Đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Đảng viên

4. Đồng chí Phan Công Sơn - Đảng viên

5. Đồng chí Hồ Hoàng Thanh - Đảng viên

6. Đồng chí Huỳnh Nguyễn Chánh Trung - Đảng viên

7. Đồng chí Trần Thị Thu Hiền - Đảng viên

8. Đồng chí Ngô Tấn Hải - Đảng viên

9. Đồng chí Trần Quản Quốc - Đảng viên

10. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Đảng viên

11. Đồng chí Lê Trường Thành - Đảng viên

12. Đồng chí Huỳnh Hà Yên Long - Đảng viên

13. Đồng chí Nguyễn Hữu Thoại - Đảng viên

G. Hội đồng trường-Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh:

1. Được thành lập theo:

- Quyết định số: 224/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp Hồ Chí Minh về thành lập Hội đồng trường - Trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số: 77/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp Hồ Chí Minh về Kiện toàn nhân sự Hội đồng trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Quyết nghị về phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, các dự án và kế hoạch phát triển của trường;

- Quyết nghị về Điều lệ hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo quy định pháp luật;

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường và việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của trường;

- Giới thiệu người để cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 12 của Điều lệ mẫu này bổ nhiệm hiệu trưởng;

- Quyết nghị những vấn đề về tổ chức, nhân sự của nhà trường theo quy định của pháp luật.

3. Hội đồng trường gồm : 

1. Ông Lê Quốc Bình - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Trần Kim Tuyền - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng;

Các thành viên hội đồng :

3. Bà Hoàng Thị Thu Sương - Phó Hiệu trưởng - Kiêm trưởng khoa Kinh tế;

4. Bà Hồng Thị Thanh Thủy - Phó Hiệu trưởng

5. Ông Phan Kỳ Quan Triết - Trưởng phòng Đào tạo - Thư ký Hội đồng;

6. Ông Nguyễn Minh Tuyến - Trưởng phòng Hành chính tổ chức;

7. Ông Nguyễn Thọ Chân - Trưởng phòng Tài chính kế toán;

8. Ông Nguyễn Văn Thông - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí;

9. Ông Nguyễn Ngọc Cam - Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên;

10. Ông Huỳnh Quốc Tuấn - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và quản lý khoa học;

11. Bà Phan Thị Đăng Thư - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng KNN và quan hệ doanh nghiệp;

12. Bà Ngô Thị Mỹ Chi - Trưởng phòng quản trị thiết bị;

13. Ông Trần Phương Nam - Trưởng khoa Điện - Điện lạnh;

14. Ông Trần Triều Tôn - Trưởng khoa Công nghệ thông tin;

15. Ông Huỳnh Công Thương - Trưởng khoa Cơ khó ô tô;

16. Bà Nguyễn Thị Trà Mi - Trưởng khoa Khoa học cơ bản;

17. Ông Nguyễn Thái Bình - Trưởng khoa Điện tử;

18. Ông Trần Quản Quốc - Trưởng khoa Cơ khí chế tạo;

19. Bà Phan Vũ Nguyên Khương - Trưởng khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp;

20. Ông Nguyễn Thanh Xuân - Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm;

21. Ông Huỳnh Nhật Duy - Bí thư Đoàn thanh niên.

Lịch sử phát triển

Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 00:00 Viết bởi

  

Trụ sở chính (cơ sở 1): 38 Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Quận 1, TPHCM.

Tổng quan

Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 00:00 Viết bởi

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA TRƯỜNG:

- Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Tên Tiếng Anh: HO CHI MINH CITY VOCATIONAL COLLEGE

- Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM

- Địa chỉ trường:

Trụ sở chính: 38 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM.

Cơ sở 2: số 19A, đường số 17 (48/43 Chương Dương), phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM.

- Số điện thoại: (08) 38 438 720 - (08) 37 225 782

- Số fax: (08) 843 5537

- Email:

- Website: www.caodangnghehcm.edu.vn

- Năm thành lập trường:

+ Năm thành lập đầu tiên: 1999

+ Năm nâng cấp thành trường Cao đẳng nghề: 2007

- Loại hình trường: Công lập

2. TỔNG QUAN:

- Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn, đáp ứng chương trình đột phá của Thành ủy TP.HCM trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển kinh tế của TP.HCM.

- Đẩy mạnh việc thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo. 

- Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.

- Phát triển quy mô đào tạo.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

- Tổ chức tuyển sinh các nghề được phép đào tạo trong giấy phép đăng ký hoạt động dạy nghề.

- Phát triển nghề mới: Nghề cấp độ quốc tế (Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm), nghề cấp độ khu vực (Chế tạo thiết bị cơ khí).

- Đầu tư, phát triển 06 nghề trọng điểm: Nghề cấp độ quốc tế (Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm; Điện tử công nghiệp), nghề cấp độ khu vực (Chế tạo thiết bị cơ khí, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, chế biến thực phẩm) và nghề cấp độ quốc gia (Quản trị cơ sở dữ liệu)

Đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo:

- Đào tạo theo địa chỉ đáp ứng nhu cầu của công ty, doanh nghiệp.

- Đào tạo theo hình thức tập trung, liên thông và vừa học vừa làm trong trường và ngoài trường.

Đa dạng hóa về trình độ đào tạo:

Tổ chức đào tạo 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề.

Đào tạo liên thông giữa các trình độ theo qui định.

Dạy nghề thường xuyên (ngắn hạn).

Bồi dưỡng nâng cao trình độ (bậc thợ) theo nhu cầu của công ty, doanh nghiệp.

3. MỤC TIÊU VÀ SỨ MẠNG:

1. Mục tiêu chung: là nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

2. Mục tiêu cụ thể: là nhà trường đào tạo người học có năng lực thực hiện được các công việc của các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có năng lực sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc.

3. Sứ mạng: Đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo và thực tiễn sản xuất, cung ứng nguồn lao động có đủ năng lực tham gia vào thị trường lao động trong nước và ngoài nước, đủ sức cạnh tranh trong khu vực; người lao động có đủ khả năng học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

4. Tầm nhìn: Trở thành trường cao đẳng chất lượng cao với nòng cốt là đào tạo lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh và dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và tiên phong trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

4. NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động;

2. Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo;

3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề;

4. Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

5. Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, viên chức, nhân viên của Trường đủ về số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật;

6. Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật;

7. Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề;

8. Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp;

9. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề;

10. Tổ chức cho giáo viên, viên chức, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội;

11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính;

12. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của nhà nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

13. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trường theo quy định của pháp luật;

14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.