Sơ đồ tổ chức

Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 00:00 Viết bởi 
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

I. Sơ đồ tổ chức trường Cao đẳng nghề TPHCM:

II. Cán bộ chủ chốt từng phòng/Khoa/Trung tâm/Đòan thể:

A. Ban Giám Hiệu:

1. Hiệu trưởng: ThS. Lê Quốc Bình

2. Phó Hiệu trưởng (Phụ trách hoạt động đào tạo):  ThS. Trần Kim Tuyền 

3. Phó Hiệu trưởng (Phụ trách Đảm bảo chất lượng/NCKH): ThS. Hoàng Thị Thu Sương

B. Các Phòng chức năng:

1. Phòng Đào tạo: 

Trưởng phòng: ThS. Phan Kỳ Quan Triết

Phó Trưởng phòng:

CN. Nguyễn Thị Hồng

KS. Huỳnh Xuân Nghiệp

2. Phòng Hánh chính - Tổ chức:

Trưởng phòng: CN. Nguyễn Minh Tuyến

Phó Trưởng phòng:

CN. Nguyễn Thị Hòa

CN. Đặng Thị Tuyết Mai

3. Phòng Nghiên cứu Khoa học:

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Thông

Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Thanh Thủy

4. Phòng Công tác HS-SV: 

Trưởng phòng: CN. Nguyễn Ngọc Cam

Phó Trưởng phòng:

CN. Vũ Mạnh Hùng

CN. Trần Thị Thúy Hằng

5. Phòng Tài chính - Kế toán:

Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thọ Chân

Phó Trưởng phòng:

CN. Nguyễn Thị Mai Loan

CN. Lưu Thị Hương

6. Phòng Quản trị Thiết bị:

Trưởng phòng: ThS. Hồng Thị Thanh Thủy

Phó Trưởng phòng:

KS. Lâm Quỳnh Quang Đức

CN. Cao Thị Thu Hiền

7. Phòng Hợp tác Quốc tế: 

Trưởng phòng: ThS. Huỳnh Quốc Tuấn

Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Bích Vân

8. Phòng Đảm bảo Chất lượng:

Trưởng phòng: ThS. Phan Thị Đăng Thư

Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Hiệp

C. Trung tâm:

1. Trung Tâm Tuyển sinh & Hỗ trợ việc làm:

Trưởng trung tâm: CN. Ngô Thị Mỹ Chi

Phó Trưởng trung tâm: CN Phạm Thị Châu Hương

D. Các Khoa chuyên môn:

1. Khoa Sư phạm Dạy nghề: 

Trưởng khoa: ThS. Phan Vũ Nguyên Khương

Phó Trưởng khoa: ThS. Bùi Mai Hoàng Thảo

2. Khoa Cơ khí Chế tạo:

Trưởng khoa: ThS. Trần Quản Quốc

Phó Trưởng khoa: ThS. Trần Thị Thu Hiền

3. Khoa Cơ khí Ô tô:

Trưởng khoa: ThS. Huỳnh Công Thương

Phó Trưởng khoaThS. Nguyễn Xuân Hà

4. Khoa Công nghệ Thông tin: 

Trưởng khoa: CN. Trần Triều Tôn

Phó Trưởng khoa: ThS. Trần Thanh Phong

5. Khoa Công nghệ Thực phẩm:

Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thanh Xuân

Phó Trưởng khoaThS. Lê Hoàng Thanh Vy

6. Khoa Điện công nghiệp:

Trưởng khoa: ThS. Trần Phương Nam

Phó Trưởng khoaThS. Phạm Văn Trọng

7. Khoa Điện tử Công nghiệp: 

Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thái Bình

Phó Trưởng khoa: KS. Phạm Mạnh Dũng

8. Khoa Kinh tế:

Trưởng khoa: ThS. Hoàng Thị Thu Sương

Phó Trưởng khoa: ThS. Hà Thị Lệ Phương

9. Khoa Khoa học Cơ bản: 

Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Trà Mi

Phó Trưởng khoaCN. Nguyễn Minh Quân

E. Các Đoàn thể:

1. Hội Cựu chiến binh:

Chủ tịch CCB: CN. Vũ Mạnh Hùng

2. Công Đoàn:

Chủ tịch Công Đoàn: CN. Huỳnh Xuân Nghiệp

Phó Chủ tịch Công Đoàn: ThS. Nguyễn Thị Trà Mi

3. Đoàn Thanh Niên:

Bí thư Đoàn trường: KS. Phan Thị Thu Ngân

Phó Bí thư: Trung cấp Nguyễn Minh Trí

4. Hội Sinh viên:

Chủ tịch Hội sinh viên: CN. Nguyễn Thị Hồng Oanh

F. Đảng bộ/Chi bộ

 -  Đảng bộ cơ sở trường Cao đẳng nghề TPHCM:

1. Ban thường vụ:

- Đồng chí Lê Quốc Bình - Bí thư Đảng ủy

- Đồng chí Trần Kim Tuyền - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKT

- Đồng chí Đỗ Thanh Vân - Ủy viên

2. Chi bộ:

Chi bộ 1: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Hành chính - Tổ chức và Phòng Tài chính  - Kế toán

1. Đồng chí Nguyễn Thọ Chân  - Bí thư chi bộ 1 - ĐUV

2. Đồng chí Nguyễn Minh Tuyến - Phó Bí thư chi bộ 1 - ĐUV

3. Đồng chí Lê Quốc Bình - Bí thư Đảng Ủy trường - ĐUV

4. Đồng chí Đặng Thị Tuyết Mai - Đảng viên

5. Đồng chí Nguyễn Văn Chinh - Đảng viên

Chi bộ 2: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Đào Tạo, Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên, Khoa Sư phạm và Trung tâm tuyển sinh hỗ trợ việc làm

1. Đồng chí Trần Kim Tuyền  - Bí thư chi bộ 2 - Phó Bí thư Đảng Ủy trường - ĐUV

2. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng  - Phó Bí thư chi bộ 2

3. Đồng chí Phan Kỳ Quan Triết - Đảng viên

4. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Oanh - Đảng viên

5. Đồng chí Nguyễn Ngọc Cam - Đảng viên

6. Đồng chí Huỳnh Nguyễn Chánh Trung - Đảng viên

7. Đồng chí Trần Tiến Đức - Đảng viên

8. Đồng chí Trần Hoài Ân  - Đảng viên

9. Đồng chí Phan Vũ Nguyên Khương - Đảng viên

10. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Đảng viên

Chi bộ 3: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Đảm bảo chất lượng, Phòng Nghiên cứu Khoa học, Khoa Kinh Tế và Phòng Hợp tác Quốc tế

1. Đồng chí Nguyễn Văn Thông  - Bí thư chi bộ 3 - ĐUV

2. Đồng chí Hoàng Thị Thu Sương  - Đảng viên

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy - Đảng viên

4. Đồng chí Huỳnh Hà Yên Long - Đảng viên

5. Đồng chí Hà Thị Lệ Phương - Đảng viên

Chi bộ 4: Gồm các Đảng viên thuộc Khoa Điện Tử, Khoa Khoa học Cơ bản và Khoa Công nghệ Thông tin

1. Đồng chí Nguyễn Thái Bình  - Bí thư chi bộ 4 - ĐUV

2. Đồng chí Nguyễn Thị Trà Mi  - Phó bi thư

3. Đồng chí Phạm Mạnh Dũng - Đảng viên

4. Đồng chí Lê Trường Thành - Đảng viên

5. Đồng chí Nguyễn Trí Cường - Đảng viên

6. Đồng chí Hoàng Thị Thủy - Đảng viên

Chi bộ 5: Gồm các Đảng viên thuộc Cơ sở 2, Khoa Cơ khí Ô tô và Khoa Công nghệ Thực phẩm

1. Đồng chí Đỗ Thanh Vân  - Bí thư chi bộ 5 - ĐUV

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Hà  - Phó bí thư

3. Đồng chí Nghiêm Thị Thoa - Đảng viên

4. Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Đảng viên

5. Đồng chí Huỳnh Thanh Qui - Đảng viên

6. Đồng chí Huỳnh Hải Phúc - Đảng viên

Chi bộ 6: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Quản trị Thiết bị, Khoa Điện - Điện lạnh và Khoa Cơ khí Chế tạo

1. Đồng chí Hồng Thị Thanh Thủy - Bí thư chi bộ 6 - ĐUV

2. Đồng chí Trần Phương Nam - Phó bí thư

3. Đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Đảng viên

4. Đồng chí Phan Công Sơn - Đảng viên

5. Đồng chí Hồ Hoàng Thanh - Đảng viên

6. Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng - Đảng viên

7. Đồng chí Trần Thị Thu Hiền - Đảng viên

8. Đồng chí Ngô Tấn Hải - Đảng viên

9. Đồng chí Trần Quản Quốc - Đảng viên

G. Hội đồng trường-Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh:

1. Được thành lập theo:

- Quyết định số: 224/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp Hồ Chí Minh về thành lập Hội đồng trường - Trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số: 77/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp Hồ Chí Minh về Kiện toàn nhân sự Hội đồng trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Quyết nghị về phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, các dự án và kế hoạch phát triển của trường;

- Quyết nghị về Điều lệ hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo quy định pháp luật;

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường và việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của trường;

- Giới thiệu người để cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 12 của Điều lệ mẫu này bổ nhiệm hiệu trưởng;

- Quyết nghị những vấn đề về tổ chức, nhân sự của nhà trường theo quy định của pháp luật.

3. Hội đồng trường gồm : 

1. Ông Lê Quốc Bình - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Trần Kim Tuyền - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng;

Các thành viên hội đồng :

3. Bà Hoàng Thị Thu Sương - Phó Hiệu trưởng - Kiêm trưởng khoa Kinh tế;

4. Ông Phan Kỳ Quan Triết - Trưởng phòng Đào tạo - Thư ký Hội đồng;

5. Ông Đỗ Thanh Vân - Giám đốc Cơ sở 2;

6. Ông Nguyễn Minh Tuyến - Trưởng phòng Hành chính tổ chức;

7. Ông Nguyễn Thọ Chân - Trưởng phòng Tài chính kế toán;

8. Ông Nguyễn Văn Thông - Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học;

9. Ông Nguyễn Ngọc Cam - Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên;

10. Bà Hồng Thị Thanh Thủy - Trưởng phòng Quản trị thiết bị;

11. Ông Huỳnh Quốc Tuấn - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế;

12. Bà Phan Thị Đăng Thư - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng;

13. Bà Ngô Thị Mỹ Chi - Trưởng Trung tâm tuyển sinh và hỗ trợ việc làm;

14. Ông Trần Phương Nam - Trưởng khoa Điện - Điện lạnh;

15. Ông Trần Triều Tôn - Trưởng khoa Công nghệ thông tin;

16. Ông Huỳnh Công Thương - Trưởng khoa Cơ khó ô tô;

17. Bà Nguyễn Thị Trà Mi - Trưởng khoa Khoa học cơ bản;

18. Ông Nguyễn Thái Bình - Trưởng khoa Điện tử;

19. Ông Trần Quản Quốc - Trưởng khoa Cơ khí chế tạo;

20. Bà Phan Vũ Nguyên Khương - Trưởng khoa Sư phạm nghề;

21. Ông Nguyễn Thanh Xuân - Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm;

22. Bà Phan Thị Thu Ngân - Bí thư Đoàn thanh niên.

Xem 16016 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Chủ nhật, 13 Tháng 11 2016 15:23