Ban giám hiệu

Thứ sáu, 20 Tháng 6 2014 00:00 Viết bởi 
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

1. ThS. Lê Quốc Bình - Hiệu trưởng

- Phụ trách chung các hoạt động toàn trường.

- Phụ trách chiến lược và kế hoạch phát triển trường, phụ trách công tác tổ chức cán bộ, tài chính, công tác an ninh - chính trị nội bộ.

- Chỉ đạo các đơn vị: Chỉ đạo công tác Tổ chức (Phòng Hành chính - Tổ chức); Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Quản trị thiết bị.

- Chủ tài khoản. 

- Điện thoại: 090 808 3538

- Email:

2. ThS. NCS. Trần Kim TuyềnPhó Hiệu trưởng

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác dạy và học.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo,Trung tâm tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm; Trung tâm Bồi dưỡng KNN và quan hệ doanh nghiệp; Khoa sư phạm giáo dục nghề nghiệp.

- Phụ trách công tác đào tạo về hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo trong và ngoài nước theo sự ủy quyền của Hiệu trưởng.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

- Điện thoại: 091 838 1467

- Email:

3. ThS. Hoàng Thị Thu SươngPhó Hiệu trưởng

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác hành chính, đảm bảo chất lượng và khảo thí; dự án ODA (Tổng cục dạy nghề); nghiên cứu khoa học; chỉ đạo hoạt động Công đoàn.

- Chỉ đạo các đơn vị: Phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí; Phòng Hợp tác và quản lý khoa học; kiêm Trưởng Khoa Kinh tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

- Điện thoại: 091 890 6956

- Email:

4. ThS. Hồng Thị Thanh Thủy - Phó Hiệu trưởng

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác học sinh sinh viên; Đoàn thanh niên; Hoạt động của cơ sở 2; dự án xây dựng cơ sở 2.

- Chỉ đạo các đơn vị: Phòng công tác học sinh sinh viên; cơ sở 2; Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

- Điện thoại: 0918 766 717

- Email:

 

Xem 18824 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ ba, 01 Tháng 8 2017 02:07