Phim tài liệu - Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời Featured

Thứ tư, 25 Tháng 5 2016 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời - Tập 1

Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời - Tập 2

Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời - Tập 3

Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời - Tập 4

Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời - Tập 5

Nguồn: Do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất năm 2015

Xem 854 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ tư, 25 Tháng 5 2016 07:22