Cơ cấu tổ chức nhân sự Featured

Chủ nhật, 03 Tháng 5 2015 00:00
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

1. Cơ cấu tổ chức Ban chấp hành Đảng bộ/Chi bộ trường Cao đẳng nghề TP HCM

Đảng bộ cơ sở trường Cao đẳng nghề TPHCM:

1. Ban thường vụ:

Đồng chí Lê Quốc Bình - Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Trần Kim Tuyền - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

Đồng chí Đỗ Thanh Vân - Ủy viên

2. Chi bộ:

Chi bộ 1: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Hành chính - Tổ chức và Phòng Tài chính  - Kế toán

1. Đồng chí Nguyễn Thọ Chân  - Bí thư chi bộ 1 - ĐUV

2. Đồng chí Nguyễn Minh Tuyến - Phó Bí thư chi bộ 1 - ĐUV

3. Đồng chí Lê Quốc Bình - Bí thư Đảng Ủy trường - ĐUV

4. Đồng chí Đặng Thị Tuyết Mai - Đảng viên

5. Đồng chí Nguyễn Văn Chinh - Đảng viên

Chi bộ 2: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Đào Tạo, Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên, Khoa Sư phạm và Trung tâm tuyển sinh hỗ trợ việc làm

1. Đồng chí Trần Kim Tuyền  - Bí thư chi bộ 2 - Phó Bí thư Đảng Ủy trường - ĐUV

2. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng  - Phó Bí thư chi bộ 2

3. Đồng chí Phan Kỳ Quan Triết - Đảng viên

4. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Oanh - Đảng viên

5. Đồng chí Nguyễn Ngọc Cam - Đảng viên

6. Đồng chí Huỳnh Nguyễn Chánh Trung - Đảng viên

7. Đồng chí Trần Tiến Đức - Đảng viên

8. Đồng chí Trần Hoài Ân  - Đảng viên

9. Đồng chí Phan Vũ Nguyên Khương - Đảng viên

10. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Đảng viên

Chi bộ 3: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Đảm bảo chất lượng, Phòng Nghiên cứu Khoa học, Khoa Kinh Tế và Phòng Hợp tác Quốc tế

1. Đồng chí Nguyễn Văn Thông  - Bí thư chi bộ 3 - ĐUV

2. Đồng chí Hoàng Thị Thu Sương  - Đảng viên

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy - Đảng viên

4. Đồng chí Huỳnh Hà Yên Long - Đảng viên

5. Đồng chí Hà Thị Lệ Phương - Đảng viên

Chi bộ 4: Gồm các Đảng viên thuộc Khoa Điện Tử, Khoa Khoa học Cơ bản và Khoa Công nghệ Thông tin

1. Đồng chí Nguyễn Thái Bình  - Bí thư chi bộ 4 - ĐUV

2. Đồng chí Nguyễn Thị Trà Mi  - Phó bi thư

3. Đồng chí Phạm Mạnh Dũng - Đảng viên

4. Đồng chí Lê Trường Thành - Đảng viên

5. Đồng chí Nguyễn Trí Cường - Đảng viên

6. Đồng chí Hoàng Thị Thủy - Đảng viên

Chi bộ 5: Gồm các Đảng viên thuộc Cơ sở 2, Khoa Cơ khí Ô tô và Khoa Công nghệ Thực phẩm

1. Đồng chí Đỗ Thanh Vân  - Bí thư chi bộ 5 - ĐUV

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Hà  - Phó bí thư

3. Đồng chí Nghiêm Thị Thoa - Đảng viên

4. Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Đảng viên

5. Đồng chí Huỳnh Thanh Qui - Đảng viên

6. Đồng chí Huỳnh Hải Phúc - Đảng viên

Chi bộ 6: Gồm các Đảng viên thuộc Phòng Quản trị Thiết bị, Khoa Điện - Điện lạnh và Khoa Cơ khí Chế tạo

1. Đồng chí Hồng Thị Thanh Thủy - Bí thư chi bộ 6 - ĐUV

2. Đồng chí Trần Phương Nam - Phó bí thư

3. Đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Đảng viên

4. Đồng chí Phan Công Sơn - Đảng viên

5. Đồng chí Hồ Hoàng Thanh - Đảng viên

6. Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng - Đảng viên

7. Đồng chí Trần Thị Thu Hiền - Đảng viên

8. Đồng chí Ngô Tấn Hải - Đảng viên

9. Đồng chí Trần Quản Quốc - Đảng viên

Xem 1443 lần Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ sáu, 26 Tháng 2 2016 04:43