Trung cấp

Vui lòng tải Chương trình chi tiết nghề Công nghệ ô tô (Cơ khí động lực) tại đây. Download here
Vui lòng tải Chương trình chi tiết nghề Cắt gọt kim loại - CNC tại đây. Download here
Vui lòng tải Chương trình chi tiết nghề Điện công nghiệp tại đây. Download here
Page 1 of 3