Cao đẳng - Trung cấp

Thông báo xét tuyển Trung cấp 2018

Thứ tư, 11 Tháng 4 2018 00:00
Thông báo xét tuyển Trung cấp 2018 - Đợt 1: khai giảng ngày:25/07/2018 - Đợt 2: khai giảng ngày 31/08/2018 - Đợt 3: khai giảng ngày 12/10/2018 - Đợt 4: khai giảng ngày 15/11/2018 - Đợt 5: khai giảng ngày 24/12/2018 I. CÁC NGHỀ TUYỂN SINH: STT Tên nghề tuyển sinh Đối tượng 1 Công nghệ ô tô (Cơ khí động lực) Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương:học 36 tháng (học nghề 18 tháng và học văn hóa theo quy định) 2 Cắt gọt kim loại – CNC 3 Điện công nghiệp 4 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa…

Thông báo xét tuyển Cao đẳng 2018

Thứ tư, 11 Tháng 3 2015 00:00
Thông báo xét tuyển Cao đẳng 2018 - Đợt 1: khai giảng ngày:25/07/2018 - Đợt 2: khai giảng ngày 31/08/2018 - Đợt 3: khai giảng ngày 12/10/2018 - Đợt 4: khai giảng ngày 15/11/2018 - Đợt 5: khai giảng ngày 24/12/2018 I. CÁC NGHỀ TUYỂN SINH: STT Tên nghề tuyển sinh Đối tượng 1 Cắt gọt kim loại – CNC Tốt nghiệp THTP hoặc tương đương:học 30 tháng 2 Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí 3 Công nghệ ô tô (Cơ khí động lực) 4 Điện công nghiệp 5 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí…