Cơ Sở 1

Địa Chỉ của bạn:
Ví dụ: Số nhà, tên đường, phường, quận, Thành phố (260 Bà Hạt, P9, Q10, Viet Nam)

Cơ Sở 2

Địa Chỉ của bạn:
Ví dụ: Số nhà, tên đường, phường, quận, Thành phố (260 Bà Hạt, P9, Q10, Viet Nam)