Khoa Kinh tế

Teachers – Staff of Faculty of Economics

Thứ hai, 06 Tháng 6 2016 00:00
Teachers – Staff of Faculty of Economics Teachers of Faculty of Economics: A. Full time teacher: No. Full Name Position Degree 1 Hoang Thi Thu Suong Dean MBA  2 Ha Thi Le Phuong Phuong Vice Dean MBA  3 Le Van Phong Head of Administration unit MBA 4 Ngo Thi Thanh  Hoa Teacher Master 5 Nguyen Tan Hoang Teacher Master of Corporate Finance 6 Dinh Kong Long Teacher MBA 7 Nguyen Thi Bao Khuyen Teacher MBA 8 Huynh Nhat Duy Teacher Bachelor of Government Finance 9 Phan Nguyen Pha Le Teacher Bachelor of Corporate Finance 10 Do Thi Nguyet Teacher Bachelor…

Giới thiệu Khoa Kinh tế

Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 00:00
 A. Thông tin chung về Khoa Kinh Tế:     Trong thời gian gần đây, nền kinh tế Việt Nam có sự chuyển biến mạnh mẽ. Sự ra đời của Luật Doanh nghiệp năm 2005, với cơ chế khuyến khích mở rộng số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tạo sự chuyển biến tích cực đối với nền kinh tế Việt Nam, hàng loạt các doanh nghiệp ra đời trong xu thế đó. Năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới – WTO, một bước ngoặc trong quá…